I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Stresuje tučňáky z ostrova Possession přítomnost vědců?

rating iconHodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 3. říjen 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Fyziologie author icon Autor: Radomír Dohnal

Tučňák patagonský je častým předmětem zájmu vědců (foto: Samuel Blanc, Wikimedia)„Poznej a chraň!“ zní heslo ochránců přírody po celém světě. Jak ale přiblížit objekt ochrany ohroženého nebo zajímavého živočicha normálním lidem, aniž by utrpěl újmu? Antropogenní disturbance, kterou je míněn mimo jiné také turismus či ekoturistika, může přímo ovlivňovat fitness pozorovaných exemplářů1. I u vědeckých prací je klíčové porozumění procesu, jakým způsobem ovlivňuje  přítomnost terénních výzkumníků jednotlivé živočichy, a dále zodpovězení si otázky, do jaké míry je nevyhnutelná manipulace se zvířaty, například s jejich další schopností péče o potomky2. Samotné „pozorování“ totiž může ovlivnit celý sledovaný systém, a vést tak k potencionálnímu zkreslení závěrů studií3. Tučňáci patagonští (Aptenodytes patagonicus) na Crozetových ostrovech evidentně snesou nemálo lidské pozornosti z těsné blízkosti.Lokální populaci tučňáků zde ovlivňuje přítomnost lidí a vědců již od roku 1961, kdy byla založena na ostrově Possession terénní pozorovací stanice. 4. Některá hnízdiště tučňáků jsou přesto od turistické trasy celkem vzdálená a tučňáci tu žijí v relativním klidu.

 

Míru stresu odhalí frekvence srdečního tepu 

Výzkumníci z univerzit ve Štrasburku a Lausanne včetně badatelů z Národního výzkumného centra (CNRS)  provedli na ostrově Possession srovnání patnácti hnízdících, denně rušených tučňáků  s osmnácti jedinci hnízdícími na území lidmi nenavštěvovaném.

Otázka badatelů zněla takto: „Jsou lidmi neustále kontaktovaní tučňáci odolnější vůči stresu než jejich kolegové žijícím v relativním klidu?“5. Všichni tučňáci byli pro experiment vybráni v době, kdy pečovali o mláďata stará v rozmezí od dvou dnů do jednoho měsíce, tedy v období, kdy se stres, kterému jsou vystaveni rodiče, může podepsat i na budoucí generaci. Klíčovým indikátorem míry stresu byla frekvence srdečního tepu tučňáků. Ta u nich totiž není ovlivněna zvýšenou hladinou hormonů v období hnízdění, umožňuje tedy lepší náhled na míru intenzity reakce vůči různým typům stresorů6. Zdroje stresu byly podle odhadovaného efektu rozděleny na nízkoprahové a intenzivní, přičemž nízkoprahové reprezentovaly dva faktory.

 

Jsou tučňáci na stres zvyklí? 

Prvním nízkoprahovým faktorem byla přítomnost lidí v odstupu deseti metrů doprovázená vysíláním dříve zaznamenaného hluku, jenž simuloval přítomnost skupiny turistů. Druhým pak hlasitý „kovový“ zvuk odpovídající pracujícímu průmyslovému zařízení na okraji kolonie. Intenzivním stresorem byla přímá manipulace se zvířaty, která odpovídala běžným, zde prováděným, „vědeckým měřením“. Někteří tučňáci se totiž v tomto prostředí dostanou do rukou badatelů až pětkrát za sezónu5.

Ze srovnání intenzity prožitého stresu vycházeli lépe tučňáci z turistických oblastí ostrova Possession - na rozdíl od jedinců z klidných částí ostrova lépe zvládali hluk i přítomnost pasivních pozorovatelů a dále i stres z přímé manipulace, který zvýšil jejich tepovou frekvenci o 42 %, odezněl rychleji a tučňáci se snáze regenerovali.

Přítomnost pasivních pozorovatelů z odstupu stresovala obě sledované skupiny tučňáků minimálně. O to více však pak polekal ptáky z klidných lokalit zdroj neznámého hluku, který rozbušil jejich srdce až o 82 %. Za relativně krátkou dobu si ale na něj zvykli a nevykazovali již žádné známky neklidu.

Zrychlený srdeční tep a především dlouhá doba regenerace byly u tučňáků zaznamenány nejvýrazněji u přímé manipulace s nimi, tu snášeli prokazatelně velmi nelibě. Ani sama manipulace však neměla vliv na jejich odhodlání neopouštět své hnízdo.

 

Nezodpovězenou otázkou však podle badatelů stále zůstává, zdali vyšší odolnost tučňáků ze sledovaných hnízdišť je důsledkem habituace, anebo důsledkem selekce5.

 

Článek byl uveřejněn 11.7 2012 na serveru ScienceDaily.com pod názvem „Not So Happy: King Penguins Stressed by Human Presence“.

Originální separát: Vincent A Viblanc, Andrew D Smith, Benoit Gineste, René Groscolas. Coping with continuous human disturbance in the wild: insights from penguin heart rate response to various stressors. BMC Ecology, 2012; 12 (1): 10

 

Citované zdroje 

1Fraser W. R. &Patterson D. L. 1997: Human disturbance and long-term changes in Adelie penguin  populations: a natural experiment at Palmer Station, Antarctic Peninsula. In Antarctic communities: species, structure and survival, Scientific committee for Antarctic research (SCAR), 6th biological symposium. Edited by Battaglia B, Valencia J, Walton DWH. New York: Cambridge University Press; 445–452

2Dobson F. S. &Oli M. K. 2001: The demographic basis of population regulation in Columbian ground squirrels. Am Nat 158:236–247

3Romero L. M. &Wikelski M. 2002: Exposure to tourism reduces stress-induced corticosterone levels in Galapagos marine iguanas. Biol Conserv 108:371–374

4Faure A. 1962: Mission dans l’Archipel des Crozet. Revue Trimestrielle TAAF 19:4–23

5Viblanc V. A., Smith A. D., Gineste B. &Groscolas R. 2012: Coping with continuous human disturbance in the wild: insights from penguin heart rate response to various stressors. BMC Ecology; 12 (1): 10

6Wascher C. A. F., Scheiber I. B. R., Weiss B. M. &Kotrschal K. 2011: Heart rate responses to induced challenge situations in greylag geese (Anser anser). J Comp Psychol; 125:116–119

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.