I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

UV reflektancí proti hnízdnímu parazitismu

rating iconHodnocení uživatelů:  / 13
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 26. duben 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Michal Šulc

Ekologie - kukaččí mládě v hnízdě hostitelePtáci vidí jinak než lidé – hlavní rozdíl spočívá v tom, že ptáci vnímají i blízké ultrafialové (UV) záření. Lidský zrak je vybaven třemi typy čípků – světločivných buněk, díky kterým může člověk rozlišovat tři základní barvy (červenou, zelenou a modrou), a dále všechny ty barvy, které vznikají jejich kombinací. Oproti tomu oko ptáků obsahuje kromě zmíněných tří typů buněk ještě jeden typ navíc.  Jsou jím čípky citlivé na UV složku spektra, které jsou zodpovědné za vnímání UV záření přibližně v rozmezí 300–400 nm1,2, což hraje významnou roli v chování ptáků, jak již bylo několikrát prokázáno. Otázkou ale stále zůstává, zdali tato schopnost napomáhá ptákům i v rozpoznání vejce hnízdního parazita ve vlastním hnízdě.

 

Rozdíly v UV reflektanci vysvětlují některé projevy chování 

Schopnost vnímání ultrafialového záření ovlivňuje nejrůznější aspekty chování ptáků. Mnoho prací například dokázalo, že samice upřednostňují samce reflektující v UV před samci, kteří byli této reflektance uměle zbaveni3,4,5,6,7,8,9. Tento výsledek byl ještě podpořen zjištěním, že lépe živení jedinci jsou vybaveni výraznějšími UV ornamenty10,11,12, a dokonce že vyšší UV reflektance způsobuje menší počet střevních parazitů12,13,14 nebo lepší imunitní systém vůbec16,17.

Biologie - světelné spektrumNejen peří dospělých ptáků, ale i kůže mláďat nebo vnitřek zobáku odráží v UV složce spektra. Toto UV zbarvení poměrně přesně vypovídá o jejich fyzických kvalitách18,19,20,21, což je zřejmě také důvodem, proč samci s výraznější UV odrazivostí intenzivněji krmí mláďata21,22,23,24.(prokázáno např. u sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus)25)26.

Schopnost ptáků vnímat UV záření není využívána jen ke komunikaci mezi ptáky navzájem, ale také k vyhledávání potravy. Zatímco plodožraví ptáci využívají UV signály k vyhledávání zralých plodů, hmyzožraví zase k vyhledávání hmyzu. Až bizarně znějí výsledky výzkumu o poštolce obecné (Falco tinnunculus), která dokázala najít hraboše mokřadního (Microtus agrestis) díky jeho močovým stopám odrážejícím silně UV záření27.

Evoluce - stavba světločivné buňky-čípkuJakou roli hraje UV složka při rozpoznávání parazitických vajec, zatím nebylo uspokojivě objasněno. Prací na toto téma není mnoho a ty, které byly napsány, přinášejí bohužel jen rozporuplné výsledky. Například zatímco práce Marcela Honzy a Lenky Polačikové28 vliv UV složky u pěnice černohlavé (Silvia atricapilla) potvrzuje, studie o strace obecné (Pica pica) vliv UV záření neodhalila29. Navrhli jsme proto vlastní studii testující vliv UV reflektance na rákosníkovi obecném (Acrocephalus scirpaceus).

 

Odmítnout, či neodmítnout? 

Ekologie - zlikvidované experimentální vejcePro studium vlivu UV složky na rozpoznávání parazitických vajec jsme rákosníka obecného vybrali z důvodu časté parazitace jeho hnízda kukačkou obecnou (Cuculus canorus, viz článek Vetřelec na hnízdě). K experimentální parazitaci používáme dva typy speciálních bílých barev, lišících se pouze v UV reflektanci (vejce UV+ a UV-), a dále nátěr na vejce, pracovně nazvaný jako UV blok, který funguje ve své podstatě jako opalovací krém pohlcující pouze UV záření. Výsledkem studie bude zjištění, jaký vliv mají bílá vejce, či vejce přetřená UV blokem, na míru odmítání těchto vajec. Výsledky jsou prozatím předběžné, ale již nyní částečně potvrzují vliv UV složky spektra na rozpoznávání parazitických vajec.

 

Schopnost vnímat UV záření je pro člověka těžko představitelná, u ptáků však očividně ovlivňuje celou řadu behaviorálních projevů. Kromě projevů výše zmíněných se také pravděpodobně podílí na odhalování parazitických vajec, i když klíčovou roli v tomto procesu zřejmě nehraje. Přesto by ale další výzkumy zabývající se chováním ptáků měly brát schopnost vnímat UV záření v úvahu.

 

Citované zdroje 

1 Bowmaker, J. K., Heath, L. A., Wilkie, S. E. &Hunt, D. M. 1997: Visual pigments and oil droplets from six classes of photoreceptor in the retinas of birds. Vision Research 37: 2183–2194

2 Hart, N. S., Partridge, J. C. &Cuthill, I. C. 1998: Visual pigments, oil droplets and cone photoreceptor distribution in the European Starling (Sturnus vulgaris). Journal of Experimental Biology 201: 1433–1446

3 Bennett, A. T. D., Cuthill, I. C., Partridge, J. C. &Maier, E. J. 1996: Ultraviolet vision and mate choice in zebra finches. Nature 380: 433–435

4 Andersson, S. &Amundsen, T. 1997: Ultraviolet colour vision and ornamentation in bluethroats. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 264: 1587–1591

5 Hunt, S., Cuthill, I. C., Swaddle, J. P. &Bennett, A. T. D. 1997: Ultraviolet vision and band-colour preferences in female zebra finches. Animal Behaviour 54: 1383–1392

6 Hunt, S., Cuthill I. C., Bennett A. T. D. &Griffiths R. 1999: Preferences for ultraviolet partners in the blue tit. Animal Behaviour 58: 809–815

7 Maddocks, S. A., Bennett, A. T. D., Hunt, S. &Cuthill, I. C. 2001: Context-dependent visual preferences in starlings and blue tits: mate choice and light environment. Animal Behaviour 63: 69–75

8 Pearn, S. M., Bennett, A. T. D. &Cuthill, I. C. 2001: Ultraviolet vision, fluorescence and mate choice in a parrot, the budgerigar  Melopsittacus undulatus. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 268: 2273–2279

9 Siitari, H., Honkavaara, J., Huhta, E. &Viitala, J. 2002: Ultraviolet reflection and female mate choice in the pied flycatcher, Ficedula hypoleuca. Animal Behaviour 63: 97–102

10 Keyser, A. J. &Hill, G. E. 1999: Condition-dependent variation in the blue-ultraviolet coloration of a structurally based plumage ornament. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 266: 771–777

11 Doucet, S. M. 2002: Structural plumage coloration, male body size, and condition in the Blue-Black Grassquit. Condor 104: 30–38

12 Siefferman, L. &Hill G. E. 2005: Evidence for sexual selection on structural plumage coloration in female eastern bluebirds (Sialia sialis). Evolution 59: 1819–1828

13 Doucet, S. M. &Montgomerie, R. 2002: Structural plumage colour and parasites in satin bowerbirds Ptilonorhynchus violaceus: implications for sexual selection. Journal of Avian Biology 34: 237–242

14 Doucet, S. M. &Montgomerie, R. 2003: Multiple sexual ornaments in satin bowerbirds: ultraviolet plumage and bowers signal different aspects of male quality. Behavioral Ecology 14: 503–509

15 Mougeot, F., Redpath, S. M. &Leckie, F. 2005: Ultra-violet reflectance of male and female red grouse, Lagopus lagopus scoticus: sexual ornaments reflect nematode parasite intensity. Journal of Avian Biology 36: 203–209

16 Peters, A., Delhey, K., Denk, A. G. &Kempenaers, B. 2004: Trade-Offs between Immune Investment and Sexual Signaling in Male Mallards. American Naturalist 164: 51–59

17 Griggio, M., Zanollo, V., & Hoi, H. 2010: UV plumage color is an honest signal of quality in a male budgerigars. Ecological Research 25: 77–82

18 Johnsen, A., Delhey, K., Andersson, S. &Kempenaers B. 2003: Plumage colour in nestling blue tits: sexual dichromatism, condition dependence and genetic effects. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 270: 1263–1270

19 Bize, P., Piault, R., Moureau, B. &Heeb, P. 2006: A UV signal of offspring condition mediates contextdependent parental favoritism. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 272: 2063–2068

20 Jacot, A. &Kempenaers, B. 2007: Effects of nestling condition on UV plumage traits in blue tits: an experimental approach. Behavioral Ecology 18: 34–40

21 De Ayala, R. M., Saino, N., Müller, A. P. &Anselmi, C. 2007: Mouth coloration of nestlings covaries with offspring quality and influences parental feeding behavior. Behavioral Ecology 18: 526–534

22 Jourdie, V., Moureau, B., Bennett, A. T. D. &Heeb, P. 2004: Ultraviolet reflectance by the skin of nestlings. Nature 431: 262–262

23 Tanner, M. &Richner, H. 2008: Ultraviolet reflectance of plumage for parent-offspring communication in the great tit (Parus major). Behavioral Ecology 19: 369–373

24 Galván, I., Almo, L. &Sanz, J. J. 2008: Ultraviolet-blue reflectance of some nestling plumage patches mediates parental favoritism in great tits Parus major. Journal of Avian Biology 39: 277–282

25 Johnsen, A., Delhey, K., Schlicht, E., Peters, A. &Kempenaers, B. 2005: Male sexual attractiveness and parental effort in blue tits: a test of the differential allocation hypothesis. Animal Behaviour 70: 877–888

26 Limbourg, T., Mateman, A. C., Andersson, S. &Lessels, C. M. 2004: Female blue tits adjust parental effort to manipulated male UV attractiveness. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences 271: 1903–1908

27 Honza, M. &Polačiková, L. 2008: Experimental reduction of ultraviolet wavelengths reflected from parasitic eggs affects rejection behaviour in the blackcap  Sylvia atricapilla. The Journal of Experimental Biology 211: 2519–2523

28 Avilés, J. M., Soler, J. J., Perez-Contreras, T., Soler, M. &Møller, A. P. 2006a: Ultraviolet reflectance of great spotted cuckoo eggs and egg discrimination by magpies. Behavioral Ecology 17: 310–314

29 Viitala, J., Korplmäki, E., Palokangas, P. & Koivula, M. 1995: Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light. Nature 373: 425–427

 

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.