I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Koroptev versus predátor – antipredační strategie

rating iconHodnocení uživatelů:  / 75
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 28. květen 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Marie Adámková

Ekologie - koroptev polníPredace je všudypřítomným jevem, který významně ovlivňuje přežívání a hnízdní úspěšnost mnoha ptačích druhů. Z toho důvodu je pro potenciální kořist zcela zásadní používat různé antipredační strategie, díky kterým mohou riziko predace výrazně snížit.

Koroptev polní (Perdix perdix) patří mezi menší druhy hrabavých ptáků. V Evropě má souvislé rozšíření a zasahuje i do Irska a Velké Británie5. Dnes je již všeobecně známo, že patří mezi živočichy, jejichž početnost se od minulého století významně snížila. Někteří autoři dokonce zaznamenali úbytek o více než 80%8, čemuž napomohly především změny struktury krajiny, mechanizace v oblasti zemědělství, chemizace spojená s úbytkem hmyzu a také predace. Příčin bylo pravděpodobně ještě mnohem více a svým spolupůsobením zapříčinily to, že dnes je v mnoha zemích koroptev nepříliš známým ptákem s nízkým výskytem.

 

Jak se nestát kořistí 

Jak již napovídá samotný její název, antipredační strategie zahrnuje komplex chování, který danému živočichovi napomáhá vyvarovat se predaci, ať již preventivně, či přímo v situaci ohrožení. Jedná se tedy o obrannou či únikovou reakci živočichů. Právě jedinci s vyvinutým antipredačním chováním mají dobré vyhlídky přežít a úspěšně se rozmnožovat, s čímž souvisí jejich vzrůstající fitness7.

Jedním ze základních prvků antipredačního chování je u koroptví dokonalé kryptické zbarvení a také snaha minimalizovat hlasové projevy2. Významným prvkem antipredační strategie koroptví je také sdružování do hejn v mimohnízdním období a využívání krytu11. Právě dostupnost a kvalita vegetačního krytu je pro úspěšné přežívání hrabavých ptáků v dané lokalitě velmi důležitá. Tomu odpovídá skutečnost, že přímému setkání s predátorem se koroptve vyhýbají přikrčením či úprkem do nejbližšího krytu3.

 

Být ostražitý... 

Významnou složkou antipredačního chování je ostražitost. V případě koroptví bylo zjištěno, že jsou ostražitější tehdy, když se krmí v malých skupinách a současně ve vysoké vegetaci11. Větší skupina ptáků, navíc pohybující se v otevřeném prostředí, má větší šanci na přežití. Toto lze poměrně jednoduše vysvětlit tak, že „víc očí víc vidí“, což v přehledné krajině platí dvojnásob (viz tzv. „many-eyes hypothesis6).

Dnes již víme, že ostražitost je významně ovlivněna hladinou testosteronu v těle, a tak se coby důkaz kvality a fyzické kondice samce uplatňuje v sexuálním výběru4. Samice přitom upřednostňují ostražitější samce1, takže i kritérium výběru partnera můžeme považovat za součást antipredačního chování2.

 

Predátoři jsou hrozbou ve dne i v noci 

Antipredační chování koroptví se liší dle toho, je-li uplatňováno ve dne, či v noci. Za temných nocí byly koroptve pozorovány v těsnějších seskupeních než za nocí s lepšími světelnými podmínkami. V těsnějším seskupení je totiž detekce predátorů mnohem efektivnější díky snazší komunikaci mezi ptáky, kromě toho koroptve v případě ohrožení společně vzlétají a hromadně defekují9.

Zatímco v noci koroptve volí jako první možnost úniku let9, ve dne se snaží spíše ukrýt na zemi1, což lze vysvětlit tím, že v noci dominují pozemní predátoři, jako jsou zejména kuny (Martes sp.) nebo lišky (Vulpes vulpes), naproti tomu během dne je vyšší riziko ataku ze strany dravých ptáků9. V noci se tedy koroptve zdržují více v otevřené krajině, ve které mají přehled, a v případě napadení pozemními predátory se snaží uletět, naopak ve dne využívají krytu a spoléhají na to, že je ptačí predátor neobjeví. Další zajímavou antipredační strategií koroptví uplatňovanou v noci je, přílet na nocoviště až za soumraku. Navíc na těchto nocovištích nechodí vůbec po zemi, a tím eliminují aktivity, které by k nim mohly na základě pachových stop přivést olfaktoricky orientované predátory10.

 

Jak můžeme vidět na příkladu koroptve, živočichové disponují širokou škálou možných odpovědí na ohrožení predátorem. To jim dává možnost se jednak preventivně vyhýbat predátorům a také uniknout ve chvílích přímého ohrožení. Tím potenciální kořist zvyšuje pravděpodobnost svého přežití a s predátorem tak neustále vede koevoluční závody ve zbrojení.

 

Citované zdroje 

1Beani L. & Dessi-Fulgheri F. 1998: Anti-predator behaviour of captive Grey Partridges (Perdix perdix). Ethology Ecology & Evolution 10: 185–196

2Blažková P. & Šálek M. 2007: Predace koroptve polní (Perdix perdix) v zemědělské a suburbánní krajině. Sluka 4: 17–29

3Cramp S. & Simmons K. E. L. (eds.). 1983: Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic: 3. Waders to gulls. Oxford University Press, Oxford.

4Fusani L., Beani L., Lupo C. & Dessi-Fulgheri F. 1997: Sexually selected vigilance behaviour of the Grey Partridge is affected by plasma androgen levels. Animal Behaviour 54: 1013–1018

5Hudec K. & Šťastný K. (eds.). 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I. Academia, Praha.

6Lima S. L. 1995: Back to the basics of anti-predatory vigilance: the group size effect. Animal Behaviour 49: 11–20

7Sansom A., Lind J. & Cresswell W. 2009: Individual behavior and survival: the roles of predator avoidance, foraging success, and vigilance. Behavioral Ecology 20: 1168–1174

8Sotherton N. W., Aebischer N. J. & Ewald J. A. 2010: The conservation of the Grey Partridge. Silent Summer: The State of Wildlife in Britain and Ireland: 319–336

9Tillmann J. E. 2009a: Fear of the dark: night-time roosting and anti-predation behaviour in the Grey Partridge (Perdix perdix L.). Behaviour 146: 999–1023

10Tillmann J. E. 2009b: An ethological perspective on defecation as an integral part of anti-predatory behaviour in the Grey Partridge (Perdix perdix L.) at night. Journal of Ethology 27: 117–124

11Watson M., Aebischer N. J. & Cresswell W. 2007a: Vigilance and fitness in Grey Partridges Perdix perdix: the effects of group size and foraging-vigilance trade-offs on predation mortality. Journal of Animal Ecology 76: 211–211

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.