I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Vodíkové „otisky prstů“ pomáhají vytvořit mapu netopýřích migrací

rating iconHodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 9. říjen 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Molekulární biologie author icon Autor: Radomír Dohnal

Netopýr hnědavý se Syndromem bílého nosu (foto: Marvin Moriarty, National Digital Library)Snaha „posvítit si“ na netopýry, nebo alespoň na jejich pravidelné migrace, byla už dlouhou dobou na seznamu nesplněných úkolů u řady vertebratologů. Podle několika autorů můžeme v zásadě považovat přesuny netopýrů mezi zimovišti a sezónními úkryty v jeskyních za dosud nepochopený proces1. Přitom je důkladná znalost časového uspořádání pohybu a migrací, zvláště u přesunů na velké vzdálenosti, základem fungující druhové ochrany2. Nabízí se otázka, proč jsou právě netopýři natolik v kurzu?

Tito užiteční letouni, kteří loví hmyz a v některých částech světa významně přispívají k opylování rostlin, se momentálně potýkají s nebezpečnou hrozbou. Tou je plísňové onemocnění způsobené psychrofilní houbou Geomyces destructans3, které decimuje hibernující populace v Evropě i na severu Ameriky se smrtící účinností 75-100%4. Technologie umožňující pomocí „chemických otisků“ sledovat přelétávání netopýrů mezi zimovišti by mohla být jedním z účinných nástrojů pro boj s nebezpečím, které tzv. „Syndrom bílého nosu“ (White nose syndrome - WNS) představuje5.

 

Stabilní vodíkové izotopy

Sám nápad zase není tolik novátorský, využívání odběru vzorků stabilních izotopů pro vyhodnocení pohybu savců se již několik let běžně užívá6. Metoda netopýrům „střižená na míru“ spočívá ve využití stabilních vodíkových izotopů δD, které můžeme najít ve snadno odebíratelných vzorcích tkáně, například v srstnatém porostu těla. Na základě jejich laboratorního rozboru lze přesně určit, odkud netopýři pocházejí.

Joseph Bump a Alexis Sullivanová z Michiganské technické univerzity (Michigan Technological University - MTU) otestovali tuto techniku, dosud často užívanou při monitoringu severo-jižního pohybu tažných ptáků, na třech lokálních populacích netopýrů hnědavých (Myotis lucifugus) žijících v opuštěných etážích  dolu Quincy v blízkosti města Hancock, dolu Caledonia poblíž města Ontonagon  a dále dolu Norway ležícího na západě Horního michiganského poloostrova.

Cílem snahy týmů vedených J. Bumpem a A. Sullivanovou bylo zjistit charakteristické vlastnosti vody vyskytující se v těchto dolech a následně tyto vlastnosti identifikovat ze srsti netopýrů. Společně s kolegy pak Bump se Sullivanovou vytvořili mapu jednotlivých známých zimovišť, kterou obohatili o interaktivní prvek hodnoty vodíkových izotopů  – prostorově explicitní δD model – tedy kartotéku „otisků prstů“ zdejší vody.


Mapa netopýřích migrací

„Dosud jsme věděli jen skutečně málo o sezónním pohybu netopýrů a jejich vzájemných interakcích,“ říká Sullivanová. „Dnes už jsme schopni díky metodě otestované za provozu určit s přesností 95% původ 23 000 netopýrů hibernujících v dole Norway a také čtvrt milionu netopýrů zimujících v dole Caledonia. Někteří netopýři přiletěli do svého oblíbeného zimoviště až ze vzdálenosti 565 kilometrů, což je mimochodem o 100 kilometrů více, než se dosud předpokládalo7.“

„Vzájemný kontakt mezi netopýry na zimovišti se považuje za hlavní příčinu šíření WNS,“ vysvětluje Bump. „Porozumění netopýřím migracím a jejich pohybu je důležitým krokem, který nám umožní vytvořit si představu, kde se ona riziková místa nacházejí a jakým způsobem jsou propojena s jednotlivými populacemi. Získáme tak náhled na dynamiku možného přenosu a trendů šíření onemocnění.“ V okolí Michiganu se sice zatím nevyskytují promořené populace, přesto je z výsledků monitoringu zatím jasné, že se WNS šíří i sem8.

 

Článek byl uveřejněn 29. 5. 2012 na serveru www.mtu.edu pod názvem „Chemical Fingerprinting Tracks the Travels of Little Brown Bats“.

název originálního separátu: Sullivan, Alexis R., Joseph Bump, Laura Kruger, and Rolf O. Peterson. In press. Batcave catchment areas: using stable isotopes (δD) to determine the probable origins of hibernating bats. Ecological Applications


Citované zdroje

1Popa-Lisseanu A. G. & C. C. Voight 2009: Bats on the move. Journal of Mammalogy, 90: 1283–1289

2Webster M. S., Marra P. P., Haig S. M., Bensch S. & Homes R.T. 2002: Links between worlds: unraveling migratory connectivity. Trends in Ecology and Evolution 17: 76–83

3Blehert D. S., Hicks A. C., Behr M., Meteyer C. U., Berlowski-Zier B. M., Buckles E. L., Coleman J. T. H., Darling S. R., Gargas A., Niver R., Okoniewski J. C., Rudd R. J. & Stone W.B. 2009: Bat white-nose syndrome: an emerging fungal pathogen? Science 323: 227

4Frick W. F., Pollock J. F., Hicks A. C., Langwig K. E., Reynolds D. S., Turner G. G., Butchkoski C. M. & Kunz T. H. 2010. An emerging disease causes regional population collapse of a common North American bat species. Science 329: 679–682

5Sullivan A. R., Bump J., Kruger L. & Peterson R. O. In press. Batcave catchment areas: using stable isotopes (δD) to determine the probable origins of hibernating bats. Ecological Applications

6Rubenstein D.R. & Hobson K. A. 2004: From birds to butterflies: animal movement patterns and stable isotopes. Trends in Ecology and Evolution 19: 256–263

7Humphrey S. R. & Cope J. B. 1976: Population ecology of the little brown bat, Myotis lucifugus, in Indiana and North-Central Kentucky. American Society of Mammalogists Special Publication. 81 pp

8Foley J., Clifford D., Castle K., Cryan P. & Ostfeld R.S. 2011: Investigating and managingthe rapid emergence of white-nose syndrome, a novel, fatal, infectious disease of hibernating bats. Conservation Biology 25: 223–231

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.