I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Trpaslík s očima obra

rating iconHodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 5. leden 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Ekologie author icon Autor: Alena Rulfová

fotografie: Nártoun filipínský (Tarsius syrichta fraterculus) z ostrova Bohol; autor fotografie Alena RulfováNártoun filipínský (Tarsius syrichta) představoval do nedávné doby pro evropského člověka poměrně neznámý druh. Jistě by neznámým také zůstal a to až do chvíle, kdy by z filipínské přírody zcela vymizel. Jedná se totiž o druh nejen opomíjený ale také velice ohrožený a to kým jiným, než právě lidmi. Díky úsilí českého týmu, vedeného RNDr. Miladou Řehákovou (Petrů), Ph.D. však nártoun filipínský vstoupil do povědomí nejen evropské veřejnosti, ale po dvouleté snaze a nelehkém výzkumu se podařilo vštípit nutnost ochrany nártouna filipínského také filipínské vládě.

Nártoun filipínský je endemickým druhem filipínského souostroví, kde se můžeme setkat se třemi poddruhy nártouna filipínského, a to s Tarsius syrichta syrichta, žijícím na ostrovech Leyte a Samar, Tarsius syrichta carbonarius na ostrově Mindanao a Tarsius syrichta fraterculus obývajícím ostrov Bohol. Další, avšak jen málo prozkoumané populace, nalezneme také na menších filipínských ostrůvcích1.   V letech 2000 až 2008 jste se v Červené knize ohrožených druhů mohli dočíst, že pro stanovení míry ohrožení tohoto druhu neexistuje dostatečný počet dat. Od roku 2008 je však již řazen do kategorie NT (Near Threatened = téměř ohrožený), s klesající početní tendencí2.

 

Projekt Tarsius

V roce 2009 zahájil tým zapálených biologů, vedený Miladou Petrů, studující tehdy zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, projekt Tarsius věnující se výzkumu a ochraně nártounů filipínských na Boholu6. Během více než tří let zjistili mnoho zajímavých skutečností o chování tohoto nočního druhu a dosáhli až neuvěřitelných výsledků. Do roku 2011 byla většina nártounů na Boholu, chovaných v zajetí, držena v jakýchsi minizoo, vytvořených pro účely pozorování těchto zvířat turisty. Podmínky pro nártouny zde byly otřesné, ti proto po krátké době hynuli, nahrazováni dalšími jedinci upytlačenými ve volné přírodě. Díky právě Miladě Řehákové (Petrů), která na tuto tragickou a ostudnou situaci bez ustání upozorňovala filipínské úřady, se konečně v roce 2011, za podpory velvyslance České republiky na Filipínách Dr. Josefa Rychtara, podařilo rozhoupat k jednání filipínského ministra životního prostředí a další příslušné osoby, a všechna minizoo byla uzavřena. Zvířata byla převezena do nově založeného centra pro ochranu nártounů, kde nyní žijí v mnohem lepších podmínkách. Důležité je, že v tomto centru pracují bývalí majitelé minizoo, kteří tímto neztratili finanční výdělek nezbytný pro obživu sebe a svých rodin7.

Členové týmu Tarsius si však uvědomují, že tímto boj o ochranu nártounů rozhodně nekončí a věnují se proto přímo na Filipínách velmi důležité osvětě například v podobě tzv. nočních safari pro turisty do míst, kde nártouni přirozeně žijí ve volné přírodě. Výchova a osvěta zahrnuje nejen turisty, ale zejména místní obyvatele, neboť právě oni domov nártounů bezprostředně ovlivňují, či spíše utvářejí8,9.

 

Samostatná vývojová linie

Nártoun filipínský je většinou mylně označován za nejmenší opičku světa. Omyl se netýká ani tak velikosti tohoto tvora, neboť se skutečně jedná o jednoho z nejmenších primátů (v podstatě se vejde do dlaně a váží jen neuvěřitelných 110 až 140 gramů3), ovšem toho, že nepatří mezi opice. Společně s ostatními devíti dosud známými druhy nártounů, obývajícími jihovýchodní Asii (nártoun západosundský -T. bancanus, nártoun Dianin - T. dianae, nártoun pelengský - T. pelengensis, nártoun drobný - T. pumilus, nártoun sanghirský T. sangirensis, nártoun celebský - T. spectrum, nártoun lariang - T. lariang, nártoun tumpara - T. tumpara a nártoun Wallaceův – T. wallacei) totiž tvoří samostatnou vývojovou linii mezi opicemi a poloopicemi4,5.

Český název nártoun a latinský Tarsius je odvozen od ojediněle dlouhých nártů (latinsky tarsus) těchto zvířat. Paličkovitě rozšířená zakončení prstů, pomocí nichž se lépe přichycují k podkladu, po němž se pohybují, a velké oči, umožňující výborné vidění v nočních podmínkách, připodobňují nártouny k žábám. Podobnost je však pouze morfologická. Oči nártounů jsou tak obrovské, že zabírají většinu obličeje a dohromady váží víc než jejich mozek. Jinou, s morfologiií svázanou, zvláštností nártounů je schopnost otočit hlavu o 180° doprava i doleva a to díky jejich neuvěřitelně pohyblivé páteři. Celé tělo kromě velmi dlouhého ocasu pokrývá jemná, hustá srst4,10.

 

Ekologické a etologické zajímavosti

Nártouni představují jediné striktně masožravé primáty. Loví v době od soumraku do svítání, kdy nejprve svým výborným zrakem kořist vyhledají a poté na ni dlouhým skokem nečekaně vyrazí. Na jejich jídelníčku najdeme hlavně hmyz, ale žerou také pavouky, korýše a dokonce drobné obratlovce. Přes den pak spí ukrytí v podrostu. Jejich výhodou je, že se dokázali přizpůsobit degradaci primárních filipínských pralesů a přežívají také v křovinatých sekundárních porostech. Kromě lesů je nalezneme v mangrovech a v pobřežních stromových či keřovitých porostech3,4.

Sociální systém nártounů filipínských není příliš probádaný. Tvoří monogamní páry nebo příbuzenské skupiny, v nichž probíhá společná péče o mláďata. Mezi sebou se dorozumívají především akusticky a pomocí pachových značek, jimiž si značí svá teritoria3,4,11.

 

Citované zdroje

1Brandon-Jones D., Eudey A. A., Geissmann T., Groves C. P., Melnick D. J.,Morales J. C., Shekelle M.& Stewart C. B. 2004: Asian primate classification. International Journal of Primatology, Volume 25, Pages: 97164

2http://www.iucnredlist.org/details/21492/0. Citováno dne 23. 9. 2012

3Neri-Arboleda I., Stott P. &Arboleda N. P. 2002: Home ranges, spatial movements and habitat associations of the Philippine tarsier (Tarsius syrichta) in Corella, Bohol. Journal of Zoology, Volume 257, Pages: 387­–402

4http://www.tarsiusproject.org/cs/nartoun-filipinsky/. Citováno dne 23. 9. 2012

5http://www.biolib.cz/cz/formsearch/?action=execute&searcharea=1&string=tarsius. Citováno dne 23. 9. 2012

6http://www.tarsiusproject.org/cs/uvod/. Citováno dne 23. 9. 2012

7http://www.tarsiusproject.org/cs/2011/11/snahy-ceskych-odborniku-nesou-ovoce/. Citováno dne 23. 9. 2012

8http://www.tarsiusproject.org/cs/2012/08/mzv-podporilo-ochranu-nartounu-na-filipinach/#more-2496. Citováno dne 23. 9. 2012

9http://www.tarsiusproject.org/cs/projekt/. Citováno dne 23. 9. 2012

10http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/tarsier/taxon. Citováno dne 23. 9. 2012

11Řeháková-Petrů M., Policht R. &Peške L. 2012: Acoustic Repertoire of the Philippine Tarsier (Tarsius syrichta fraterculus) and Individual Variation of Long-Distance Calls. International Journal of Zoology, Volume 2012, 10 pp

 

 

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.