I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Není mělčina jako mělčina aneb habitatové preference mláďat krokodýlů

rating iconHodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 28. listopad 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Ekologie author icon Autor: Oldřich Kopecký

Krokodýl Johnstonův (Crocodylus johnstoni; foto: Benchill, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)Rozmístění zvířat v heterogenním životním prostředí je nenáhodné a odpovídá nárokům jednotlivých druhů na biotické a abiotické podmínky1,2. Poznání těchto nároků, které na jedné straně determinují rizika (např. predace) a na druhé straně výhody (např. dostatek potravy), je určující pro pochopení výskytu jednotlivých druhů3. Zároveň je klíčové jako podklad pro správný ochranářský management ohrožených druhů.

Speciální pozornost ochránci přírody často věnují nejzranitelnějším ontogenetickým stadiím, kterými jsou vajíčka a mláďata4, jejichž habitatové nároky se od nároků dospělců mohou dramaticky lišit5. Vysokou mortalitou vajec i mláďat trpí například krokodýli6. Jejich mláďata nejčastěji najdeme v mělkých vodách, ale důvody proč si mláďata vybírají právě toto prostředí, zůstávají neznámé. Vhodným druhem pro studium této problematiky je krokodýl Johnstonův (Crocodylus johnstoni). Jde o menší druh krokodýla, který je ve své australské domovině pod predačním tlakem i od svého většího příbuzného krokodýla mořského (Crocodylus porosus).

 

Podmínky na studované lokalitě 

Jedním z míst, kde se tyto dva druhy vyskytují společně, je jezero Argyle na severozápadě Austrálie. V něm mohou malí krokodýli Johnstonovi (menší než 25 cm, mladší než jeden rok) využívat tři různé habitaty s mělkou vodou: otevřené břehy, zarostlé břehy a plovoucí vegetaci. Nejčastěji zastoupeným typem v jezeře jsou otevřené břehy, které tvoří 51 % obvodu pobřeží, další dva habitaty jsou zastoupeny totožně (24 % a 25 %). Místa, na kterých probíhal výzkum habitatových preferencí mláďat, byla ve shodné vzdálenosti od pláží, na kterých samice krokodýlů kladou vejce. Zároveň se habitaty mezi sebou nelišily teplotou vody, a to ani v různé hloubce nebo vzdálenosti od břehu. Potravní nabídka (a to jak početnost, tak i diverzita kořisti) však byla u zarostlých břehů a v plovoucí vegetaci výrazně vyšší než u břehů otevřených.

 

Může za to potrava? 

Počty pozorovaných krokodýlích mláďat se mezi jednotlivými habitaty nelišily. Vezmeme-li však v úvahu, že otevřené břehy jsou zastoupeny v jezeře Argyle dvakrát častěji než oba další habitaty, je patrné, že právě tomuto prostředí se krokodýli vyhýbají. Z jakého důvodu? Teplota vody, která je pro ektotermní organismy obecně omezujícím faktorem (u raných ontogenetických stadií zpomaluje tělesný růst7), ve výběru habitatu roli nehrála, protože na všech studovaných místech byla přibližně stejná. Stejně tak vzdálenost od líhnišť – krokodýlci urazili z hnízd do všech habitatů podobně dlouhou vzdálenost. Možným důvodem habitatových preferencí je tedy potravní nabídka. V žaludcích mláďat odchycených u zarostlých břehů a v plovoucí vegetaci byl zaznamenán nejen vyšší počet kusů kořisti, ale i vyšší druhová rozmanitost kořisti, což odpovídá i potravní nabídce. U otevřených břehů pak mláďata chytala sice méně nepříliš pestré potravy, ale takto odchycená kořist byla váhově shodná s tou, kterou ulovila mláďata jinde. Příjem kalorií, což je pro růst mláďat krokodýlů určující činitel, se tedy mezi habitaty nelišil. Rozmístění mláďat na jezeře vypovídá o vnitrodruhové kompetici. Potravy není ani v plovoucí vegetaci a u zarostlých břehů tolik aby to uživilo všechna mláďata. Některá tak musí žít na mělčinách u otevřených břehů – co z toho pro ně vyplývá?

 

...nebo predace? 

Celkem bylo během studie spatřeno 412 krokodýlích mláďat, z nichž se podařilo odchytit 270. V plovoucí vegetaci stejně jako u zarostlých břehů bylo odchyceno 62 %, resp. 65 % spatřených mláďat, což je výrazně méně než u otevřených břehů, kde byla úspěšnost odchytu 81 %. Pokud připustíme, že odchyt člověkem může alespoň částečně simulovat potenciální predaci, pak nejrizikovější prostředí pro krokodýlky představují otevřené břehy. Tam se totiž po potopení pod hladinu nemají kam ukrýt, což je jejich základní antipredační strategie8.

 

Otázkou však zůstává, jakým způsobem si predátoři vybírají místa lovu. V prostředí, jakým jsou zarostlé břehy nebo plovoucí vegetace, sice mají zřejmě menší šanci mláďata krokodýlů chytit, za to ale mají jistotu, že jich zde bude dostatečné množství.

 

Článek vychází ze studie: Somaweere R., Webb J.K., Shine R., 2011: Determinants of habitat selection by hatchling freshwater crocodiles. Plos One 6: e28533

 

Citované zdroje 

1 Rosenzweig M.L. 1981: A theory of habitat selection. Ecology 62: 327–335

2 PetersonM.S. 2003: A conceptual view of environment-habitat-production linkages in tidal river estuaries. Reviews in Fisheries Science 11: 291–313

3 Langkilde T. & Shine R. 2004: Competing for crevices: interspecific conflict influences retreat-site selection in montane lizard- Oecologia 140: 684–691

4 Burke D.M. & Nol E. 1998: Influence of food abundance, nest-site habitat, and forest fragmentation on breeding ovenbirds. Auk 115: 96–104

5 Lindl A.J. & Welsh H.H. 1994: Ontogenetic changes in foraging behaviour and habitat use by the Oregon garter snake, Thamnophis atratus hydrophilus. Animal Behavior 48: 1261–1273

6 Webb G. & Manolis C. 1998: Crocodiles of Australia. Reed Books Pty., Limited Frenchs Forest, NSW, Australia

7 Tkadlec E. 2008: Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací. Olomouc, skripta PřF UPOL

8 Temsiripong Y., 1999: Growth and survival rates of wild and repatriated hatchling American alligators in central Florida lakes. Msc. Dissertation, University of Florida

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.