I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Vrána k vráně sedá aneb partnerský výběr na základě personalit

rating icon date icon Created on 18 September 2012 Print
category icon Category: Etologie author icon Written by Tereza Vlasatá

Etologie - Zebřička pestrá je častým objektem behaviorálních studiíPodobně jako lidé také zvířata mají rozmanité charaktery a ve stejných situacích se různí jedinci mohou chovat odlišně. Tyto rozdíly v chování jsou známé pod pojmem personalita. Dříve než se ve vědeckých kruzích s tímto termínem začalo pracovat, byly odchylky v chování jedinců téhož druhu většinou považovány za statisticky rušivý element. V současné době studium osobnostních typů jedinců značně pokročilo a personalita nejen že je při studiu zvířat brána v potaz, ale v rámci samostatného oboru zoologie zvaného etologie se jí samotnou zabývá mnoho studií7. Personalita se dotýká prakticky veškeré biologie zvířete a z pohledu vědeckého se na ni lze dívat z nejširšího spektra biologických odvětví. Zásadním objevem v její historii bylo zjištění, že behaviorální vlastnosti mají genetický základ2. Geny působící nepřímo přes složitou síť neurofyziologických procesů tedy značně určují konkrétní osobnostní typ daného jedince5. Tento poznatek přiměl behaviorální ekology a evoluční biology uvažovat o personalitě jako o čemsi, co může ovlivnit fitness jedince, začali se tedy zabývat otázkou, jak je udržována variabilita personalit v přírodních populacích2.

Register to read more...

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2023 Vertebratus|obnovuje neurony. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.