Jak změřit kvalitu samice?

rating icon date icon Created on 28 July 2013 Print
category icon Category: Fyziologie author icon Written by Marie Adámková

Kvalita samice může významně ovlivňovat přežívání mláďat (foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)To, že všichni samci nejsou stejně kvalitní, je všeobecně známo. Právě ti nejkvalitnější bývají zvýhodňováni právem pářit se jako první, jako první se dostanou k potravě, mohou získávat více samic apod. Samotné samice však nejsou o nic pozadu a právě jejich kvalita může významně ovlivňovat například přežívání mláďat. Nejinak je tomu u ptáků.

Jak si představit kvalitní samici? Většina jedinců druhu Homo sapiens by si s touto otázkou zajisté poradila po svém. Definovat však kvalitní samici špačka obecného by již mohl být poněkud tvrdší oříšek.

Register to read more...