Laně se o jídlo neperou

rating icon date icon Created on 27 April 2013 Print
category icon Category: Etologie author icon Written by Radomír Dohnal

Mezi samci i samicemi jelenovitých působí silná hierarchie (foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)Řeklo by se, že pokud je potrava běžně dostupná, není třeba o ni zápasit.  Jak ale jednat, je-li krmná dávka složena z různě výživných kousků? Laně jelenů lesních (Cervus elaphus) chovaných v oboře ve španělském městě Albacete pak i nadále „soupeří“ o výhody plynoucí z výživnější stravy, aby si udržely svůj hierarchický status. Dominantní postavení totiž ve skupině zajišťuje u mnoha živočišných druhů přístup k potravním zdrojům i v průběhu období nedostatku stravy1.

Předpokládá se, že podobně jako ve volné přírodě kladou důraz na dosažení vyššího hierarchického postavení i zvířata chovaná v umělých podmínkách nebo v zajetí2. Jenže právě v zajetí, kde žijí chovaná zvířata v relativním dostatku, s možností přístupu k potravě ad libitum, není benefit plynoucí z vyššího postavení vždy přímo patrný3.

Register to read more...