Má ibis skalní ještě naději na záchranu?

rating icon date icon Created on 17 May 2013 Print
category icon Category: On-line časopis Vertebratus.cz author icon Written by Jana Beránková

Ibis skalní (Geronticus eremita)Ibis skalní (Geronticus eremita) patří do podčeledi Threskiornithinae (ibisové) a spolu s kolpíky (Plataleinae) tvoří samostatnou čeleď Threskiornithidae. Rodové jméno Geronticus je odvozeno ze starořeckého γέρων (geron), což znamená stařec. Toto pojmenování dostal podle holé hlavy dospělých jedinců. Rodové jméno eremita pak zřejmě pochází z řeckého ρημία (ernmia), tedy poušť, a odkazuje na suché habitaty, které ibis skalní obývá.

 

časopis na Publero.com | časopis na Rajknih.cz | článek