Na pískovišti jako doma

rating icon date icon Created on 09 June 2013 Print
category icon Category: On-line časopis Vertebratus.cz author icon Written by Redakce Vertebratus.cz

Vlha pestrá (Merops apiaster; foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)Těžba písku, či štěrkopísku má historii v raném středověku, kdy byl písek v tzv. písnících těžen pouze v malých objemech a ručně. Vznik těchto písníků zřejmě umožnil šíření břehule říční, která je nejtypičtějším obyvatelem pískoven i v současné době.  Svého vrcholu dosáhla těžba štěrkopísku v osmdesátých letech, kdy již však intenzita těžby dosahovala takových rozměrů, že byly ničeny cenné lokality vzácných druhů rostlin i živočichů. Tomu se podařilo částečně zabránit až začátkem devadesátých let, kdy byla, kromě jiného, zpřísněna legislativa1.

 

časopis na Publero.com | časopis na Rajknih.cz | článek