Odkud vítr vane

rating icon date icon Created on 01 June 2013 Print
category icon Category: On-line časopis Vertebratus.cz author icon Written by Lenka Frýželková

Větrné elektrárny (foto: Martin Vavřík, public domain)Přestože větrné elektrárny (dále jen VTE) nezastávají většinovou roli získávání energie, zaujímají v tomto směru významný podíl. Přínos VTE doprovází také značná řada problémů. V první řadě způsobují určitou a nezpochybnitelnou změnu krajinného rázu, která však může být vnímána jak pozitivně, tak negativně. Odborné posudky hodnocení vlivu konkrétního záměru výstavby VTE jsou součástí každého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, tj. hodnocení EIA (environmental impact assessment)2. Dalším hodnoceným kritériem, jehož se týká také tento příspěvek,  je vliv VTE na ptáky a netopýry.

 

časopis na Publero.com | časopis na Rajknih.cz | článek