Preparace přírodnin včera a dnes

rating icon date icon Created on 26 March 2013 Print
category icon Category: On-line časopis Vertebratus.cz author icon Written by Petr Obluk

Preparát okouna říčního (Perca fluviatilis){jcomments off}Preparace, konzervátorství, případně vycpavačství jsou všechno výrazy označující různé způsoby uchovávání přírodnin s jedním jediným cílem, zachovat konkrétní objekt v co možná nejpřirozenějším stavu. Ať už se jednalo o trofej lovce, nebo muzejní exponát. Historie tohoto oboru se dá zařadit prakticky až do dob starého Egypta, Egypťané totiž znali jisté způsoby mumifikace a často ji užívali i na zvířatech, přičemž účel byl spíše náboženský, než vědecký, či sběratelský. Ve středověku a v ranném novověku už byl účel mnohem bližší dnešnímu, tedy zachování trofeje zajímavého úlovku. V tomto období byl však výsledek nevalný, protože se až dodnes nezachovaly dokonce ani tvrdé části, jako rohy, parohy, kosti, ulity a krunýře.

časopis na Publero.com | časopis na Rajknih.cz