Poslední slovo má žena

rating icon date icon Created on 24 January 2013 Print
category icon Category: Etologie author icon Written by Alena Rulfová

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) je jedním z mála dravců sdružujících se do skupin (foto: Alan Vernon; Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)Do poměrně nedávné doby bylo kooperativní hnízdění v obecném povědomí známo jen u několika málo druhů dravých ptáků. Studium literatury a z ní vycházející review však ukazují, že se jedná o mnohem častější jev2,3. Jedním z těchto společenských dravců, sdružujícím se však do skupin nejen během hnízdění, ale také mimo hnízdní sezónu, je káně Harrisova výborný lovec s velice zajímavým způsobem hnízdění, kde hlavní a poslední slovo má vždy "žena". Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) představuje druh obývající Střední a jižní Ameriku (jih Spojených států až po Argentinu)10, žijící v polootevřených habitatech od horských pouští až po habrové lesy. Pro člověka těžko představitelnou zajímavostí je, že běžně hnízdí na kaktusech, konkrétně na kaktusech rodu Carnegiea11.

Register to read more...