Jak se odráží sociální status na zdraví paviánů?

rating icon date icon Created on 09 February 2013 Print
category icon Category: Imunologie author icon Written by Radomír Dohnal

U paviánů byla zjišťována závislost mezi postavením v hierarchii a zdravotním stavem (pavián babuin, Papio cynocephalus; foto: Alexander Landfair, public domain)Sociální postavení se výraznou měrou odráží na zdraví lidí i živočichů1. U lidí je například socio-ekonomický status poměrně dobrým ukazatelem rozdílu v pravděpodobnosti nákazy, zdraví a kondice, nebo délky života2. Pochopitelně tato jednoduchá závislost neodráží plně souslednost všech faktorů3.   Být alfa-samcem nebo alfa-samicí v tlupě primátů, to znamená především spoustu stresu4. Ostatně to potvrdily i předcházející studie – tlak toho, že tu stále je někdo, kdo se mě s chutí při sebemenším zaváhání pokusí nahradit, a neustálý boj o to být první a nejlepší, to psychickému zdraví právě neprospívá5.

Dřívější výzkum dokonce potvrdil, že míra stresu, kterou jsou postiženy alfy, je větší, než které jsou vystaveni ti na základně hierarchie tlupy6. Jak ale poukazují výsledky společné studie vědců z univerzit v Notre Dame (ND), Princetonu (UP) a Duke univerzity (DU), kromě usnadněného přístupu k potravě a širším příležitostem k páření je tu ještě jeden výrazný benefit. Na příkladu paviánů, se kterými ostatně probíhala větší část výzkumů zaměřených na důsledky působení stresových faktorů, se ukazuje, že hierarchicky výše postavení jedinci jsou schopni se dříve a lépe uzdravovat ze zranění než jejich méně šťastní níže postavení druhové7. Navíc je také méně pravděpodobné, že by onemocněli1.

Register to read more...