UV reflektancí proti hnízdnímu parazitismu

rating icon date icon Created on 26 April 2012 Print
category icon Category: Etologie author icon Written by Michal Šulc

Ekologie - kukaččí mládě v hnízdě hostitelePtáci vidí jinak než lidé – hlavní rozdíl spočívá v tom, že ptáci vnímají i blízké ultrafialové (UV) záření. Lidský zrak je vybaven třemi typy čípků – světločivných buněk, díky kterým může člověk rozlišovat tři základní barvy (červenou, zelenou a modrou), a dále všechny ty barvy, které vznikají jejich kombinací. Oproti tomu oko ptáků obsahuje kromě zmíněných tří typů buněk ještě jeden typ navíc.  Jsou jím čípky citlivé na UV složku spektra, které jsou zodpovědné za vnímání UV záření přibližně v rozmezí 300–400 nm1,2, což hraje významnou roli v chování ptáků, jak již bylo několikrát prokázáno. Otázkou ale stále zůstává, zdali tato schopnost napomáhá ptákům i v rozpoznání vejce hnízdního parazita ve vlastním hnízdě.

Register to read more...