I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Jak se odráží sociální status na zdraví paviánů?

rating iconHodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 9. únor 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Imunologie author icon Autor: Radomír Dohnal

U paviánů byla zjišťována závislost mezi postavením v hierarchii a zdravotním stavem (pavián babuin, Papio cynocephalus; foto: Alexander Landfair, public domain)Sociální postavení se výraznou měrou odráží na zdraví lidí i živočichů1. U lidí je například socio-ekonomický status poměrně dobrým ukazatelem rozdílu v pravděpodobnosti nákazy, zdraví a kondice, nebo délky života2. Pochopitelně tato jednoduchá závislost neodráží plně souslednost všech faktorů3.   Být alfa-samcem nebo alfa-samicí v tlupě primátů, to znamená především spoustu stresu4. Ostatně to potvrdily i předcházející studie – tlak toho, že tu stále je někdo, kdo se mě s chutí při sebemenším zaváhání pokusí nahradit, a neustálý boj o to být první a nejlepší, to psychickému zdraví právě neprospívá5.

Dřívější výzkum dokonce potvrdil, že míra stresu, kterou jsou postiženy alfy, je větší, než které jsou vystaveni ti na základně hierarchie tlupy6. Jak ale poukazují výsledky společné studie vědců z univerzit v Notre Dame (ND), Princetonu (UP) a Duke univerzity (DU), kromě usnadněného přístupu k potravě a širším příležitostem k páření je tu ještě jeden výrazný benefit. Na příkladu paviánů, se kterými ostatně probíhala větší část výzkumů zaměřených na důsledky působení stresových faktorů, se ukazuje, že hierarchicky výše postavení jedinci jsou schopni se dříve a lépe uzdravovat ze zranění než jejich méně šťastní níže postavení druhové7. Navíc je také méně pravděpodobné, že by onemocněli1.

 

Sociální status lepším ukazatelem nežli věk

Na výzkumu se podílely bioložky Elizabeth Archie (ND), Jeanne Altmann (UP) a Susan Alberts (DU). K poměrně odvážnému závěru dospěly na bázi solidního množství dat. Jednalo se o záznam sedmadvacetiletého pozorování zdravotního stavu paviánů v keňské rezervaci Amboseli. Shoda mezi sociálním statusem jedince v tlupě a jeho zdravotním stavem byla zarážející. Badatelky došly k závěru, že schopnost účelně zvládat dlouhodobý stres se odráží i v odpovědi imunitního systému. Rovněž se ukázalo, že sociální postavení je mnohem lepší ukazatel schopnosti léčit utržená zranění než například věk.

Paviáni žijí ve smíšených tlupách, v nichž je zcela jasně strukturovaná hierarchie, v rámci které je například mladším samcům zakázáno pářit se se samicemi v přítomnosti alfa-samce. Tlupy v národním parku Amboseli byly sledovány od roku 1982 do roku 2009. Za celou dobu se u 166 samců vyskytlo na 633 „přirozených“ zranění, jejichž původ netkvěl v boji o postavení. I tak je ale šance zranění u samce dvanáctkrát větší než u samice1.

 

Být na vrcholu se vyplatí

„Poměrně dlouhou dobu se vedou diskuze o tom, zda u lidí či zvířat je lepší být na vrcholu hierarchie, či na jejím konci,“ uvádí E. Archie. „Naše studie pak poukazuje na to, že několik doprovodných faktorů vyššího sociálního statusu ochraňuje alfa samce před negativními důsledky stresu.“ Práci nelze brát na lehkou váhu už kvůli skutečně neobvykle velkému souboru dat. Vymyká se i tím, že data byla sbírána od exemplářů z volné přírody, zatímco většina obdobných prací vychází z laboratorních pozorování v klinických zařízeních8.

Rozdílná odpověď na stres u starších či mladších, různě fyzicky disponovaných jedinců se odráží i v úspěšnosti úsilí o rozmnožování. Usuzuje se, že u samců zvýšená hladina testosteronu podporuje činnost imunitního systému. Otázkou dosud zůstává, jestli je alfa samec dominantním jedincem proto, že je celkově odolnější vůči zraněním a nemocem, anebo zdali tuto schopnost získává právě proto, že je vedoucím jedincem.

Dále se zdá, že výše postavení samci mají menší šanci, že onemocní. Autoři usuzují, že takový výsledek je dán opačným působením stejných faktorů - na níže postavených jedincích se podepíše chronický stres, pokročilý věk i slabá fyzická kondice nedostatečnou reakcí imunitního systému.

 

Článek byl uveřejněn 21. 5. 2012 na serveru ScienceDaily pod názvem „What Baboons Can Teach Us About Social Status“.

Originální název separátu: Elizabeth A. Archie, Jeanne Altmann, and Susan C. Alberts. Social status predicts wound healing in wild baboons. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012

 

Citovné zdroje

1Sapolsky R. M. 2005: The influence of social hierarchy on primate health. Science 308: 648652

2Sapolsky R. M. 2004: Social status and health in humans and other animals. Annu Rev Anthropol 33: 393418

3Adler N. E. et al. 1994: Socioeconomic status and health. The challenge of the gradient. Am Psychol 49: 1524

4Cohen S., Janicki-Deverts D. &Miller G. E. 2007: Psychological stress and disease. JAMA 298: 16851687

5Abbott D. H. et al. 2003: Are subordinates always stressed? A comparative analysis of rank differences in cortisol levels among primates. Horm Behav 43: 6782

6Creel S. 2001: Social dominance and stress hormones. Trends Ecol Evol 16: 491497

7Kiecolt-Glaser J. K., Marucha P. T., Malarkey W. B., Mercado A. M. &Glaser R. 1995: Slowing ofwound healing by psychological stress. Lancet 346: 11941196

8Demas G. E., Zysling D. A., Beechler B. R., Muehlenbein M. P. &French S. S. 2011: Beyond

phytohaemagglutinin: Assessing vertebrate immune function across ecological contexts.J Anim Ecol 80: 710730

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.