I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Když netopýři létají pod vlivem

rating iconHodnocení uživatelů:  / 16
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 12. červen 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Fyziologie author icon Autor: Tereza Vlasatá

Biologie - kaloňNejen lidé, ale i zvířata často přicházejí do styku s takovými látkami, jako je alkohol. Ve volné přírodě se tyto látky nacházejí v různé míře v přezrálém ovoci a v nektaru. Otázka zní, jakým způsobem se zvířata s alkoholem vypořádávají, aby se vyhnula stavu opilosti, který by mohl radikálně ohrozit jejich přežití.

Frugivorní a nektarivorní netopýři, stejně jako další obratlovci živící se ovocnými plody a nektarem, alkohol konzumují každodenně. Je totiž součástí jejich potravy, ve které vzniká známým procesem kvašení. Jak ovoce dozrává, cukry v něm obsažené se fermentací mění na etanol a jiné produkty. Z dosavadních poznatků víme, že například ve Střední Americe se obsah etanolu ve zralých plodech pohybuje od 0,6 % do 4,5 % 2. Zároveň víme, že alkohol v malých dávkách může mít pozitivní potravní efekt. Do jistého množství má výživnou hodnotu a může sloužit také jako pachové vodítko pro snadnější nalezení potravy nebo jako stimulant zdravého apetitu 1,2

 

Alkohol vyřazovačem z evolučního procesu 

Ekologie - samice kaloně egyptského s mládětemZatím jsme vyjmenovali pozitiva alkoholu, zaměřit bychom se měli i na jeho negativa, která jsou důležitější3.Ve větších dávkách, v případě kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) se jedná o dávky nad 1 %, ztrácí alkohol svou výživnou hodnotu a od určité hranice koncentrace, kdy už jej enzymatické procesy nestačí odbourávat, se stává pro zvíře toxinem 4. V takovém případě se alkohol rychle šíří tělem a zasahuje nervový systém, zhoršuje motoriku, orientaci v prostoru, vnímání okolního prostředí a snižuje reakční dobu, což může mít u zvířat fatální následky 1,2,3. Jak se tedy zvířata konzumující ovoce a nektar adaptují, aby se vyhnula těmto nežádoucím účinkům alkoholu?

U netopýrů nalézáme adaptace behaviorální a fyziologické. Jak už bylo řečeno, netopýři jsou schopni detekovat etanol v ovoci pomocí čichu2. Nejsnadnějším řešením by tedy bylo zcela se vyhnout konzumaci plodů a nektaru s kriticky vysokým obsahem alkoholu. To ale samozřejmě není možné vždy, i přestože se zvířata snaží redukovat případy konzumace tohoto druhu ovoce pečlivým výběrem3. V přírodě můžeme nalézt netopýry intoxikované po požití přezrálého, na etanol bohatého ovoce, opravdu jen ojediněle. Evolučním vysvětlením tohoto jevu může být selekční tlak na projevy opilosti, které oslabují zvíře v možnosti úniku před predátorem. Zvířata špatně snášející alkohol mohla být tedy vyřazena predátory z evolučního procesu, protože se jim nepodařilo přenést dál svou genetickou informaci, přežili jen velmi odolní jedinci 4.

 

Hladový a střízlivý nebo sytý, ale opilý? 

Ekologie - netopýři konzumují alkohol v ovoci denněPřesto všechno není pro plodožravé netopýry možné vyhnout se zcela konzumaci většího množství alkoholu. Jeho negativní účinky se ale projevují pokaždé trochu jinak a s jinou silou, a to v závislosti na dané situaci. Liší se mezi různými druhy netopýrů i mezi konkrétními jednotlivci a také podle stávajících podmínek, ve kterých se zrovna jedinec nachází. Například sytost může mít zásadní vliv na potravní chování frugivorních netopýrů. V jiné míře alkohol působí na zvíře syté, v jiné míře na zvíře hladové. To je celkem logicky dané fyziologickými zákony, které působí na tělo netopýra. Pokud je zvíře oslabené hladem, jeho metabolismus nedokáže alkohol odbourat tak efektivně, jako pokud je syté.

Fyzická kondice netopýra, v tomto případě daná množstvím zkonzumované potravy, má také vliv na jeho potravní chování. V případě sytosti se nepotřebuje krmit za každou cenu a je-li mu v té chvíli dostupné pouze ovoce s vysokým obsahem etanolu, pak ho raději nejí a počká. Hladový netopýr má situaci složitější, nastává u něj tzv. trade-off mezi dvěma zly, a to opilostí a hladem. Pokud by se začal krmit vysoce fermentovaným ovocem, riziko dosažení opilosti by bylo velké z důvodu zeslábnutí hladem. Naopak pokud by se nenakrmil, riskoval by vyhladovění. V tomto případě bylo zjištěno, že hladoví netopýři raději riskují opilost3.

 

Preference nealkoholické potravy 

Abychom se vrátili k titulku tohoto textu, který odkazuje k chování netopýrů, pokud jsou takzvaně pod vlivem, ukážeme si výsledky nedávné studie věnující se této problematice. Výzkum se zaměřil na šest druhů plodožravých netopýrů – Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Artibeus phaeotis, Carollia sowelli, Glossophaga soricina a Sturnira lilium – u kterých byly testovány letové a echolokační schopnosti po požití 1,5% etanolu, tedy množství, které u zvířat běžně způsobuje opilost. V tomto případě ale testování neodhalilo výrazné změny v chování, žádné odchylky od střízlivého stavu nebyly zaznamenány. Autoři však upozorňují, že projevy působení alkoholu se lišily mezi sytými a hladovými jedinci a dále poukazují na fakt, že pokud mají netopýři možnost výběru potravy, vždy volí potravu méně fermentovanou.

 

Netopýři jsou tedy adaptovaní na snášení jistého množství alkoholu v potravě, a to jak fyziologicky, tak behaviorálně, a v přírodě se opilí téměř nevyskytují 2.

 

Citované zdroje 

1Korine C., Sánchez F. &Pinshow B. 2011: Effects of ethanol on food consumption and skin temperature in the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Integrative and Comparative Biology. 1–9

2Orbach N. D., Veselka N., Dzal Y., Lazure L. &Fenton M. B. 2010: Drinking and flying: Does alcohol consumption affect the flight and echolocation performance of phyllostomid bats? PloS ONE 5(2): e8993

3Sánchez F., Korine C., Kotler B. P. &Pinshow B. 2008: Ethanol concentration in food and body condition affect foraging behavior in Egyptian fruit bats (Rousettus aegyptiacus). Naturwissenschaften. 95: 561–567

4Sánchez F., Melcón M., Korine C. &Pinshow B. 2010: Ethanol ingestion affects flight performance and echolocation in Egyptian fruit bats. Behavioural Processes. 84: 555–558

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.