I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Jak změřit kvalitu samice?

rating iconHodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 28. červenec 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Fyziologie author icon Autor: Marie Adámková

Kvalita samice může významně ovlivňovat přežívání mláďat (foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)To, že všichni samci nejsou stejně kvalitní, je všeobecně známo. Právě ti nejkvalitnější bývají zvýhodňováni právem pářit se jako první, jako první se dostanou k potravě, mohou získávat více samic apod. Samotné samice však nejsou o nic pozadu a právě jejich kvalita může významně ovlivňovat například přežívání mláďat. Nejinak je tomu u ptáků.

Jak si představit kvalitní samici? Většina jedinců druhu Homo sapiens by si s touto otázkou zajisté poradila po svém. Definovat však kvalitní samici špačka obecného by již mohl být poněkud tvrdší oříšek.

 

Kvalita samice a zbarvení skořápek

Množství modrého barviva biliverdinu ve skořápkách vajec ukazuje na kvalitu samice (foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)Mnozí autoři se domnívají, že o kvalitě samice leccos vypovídá zbarvení skořápky vejce, konkrétně modrá barva. Právě modrá barva skořápek vajec může napomáhat samcům modulovat jejich rodičovskou investici. Tato hypotéza je založená na antioxidačních vlastnostech biliverdinu, kdy jeho ukládání do skořápek je pro samici poměrně nákladné a signalizuje tak antioxidační kapacitu samice a tedy i kvalitu vajec5. To samci říká, že s jeho partnerkou rodičovské úsilí samce nepřijde nazmar a že je tedy efektivní investovat energii do péče o snůšku a následně i o mláďata. Zbarvení by zde mělo fungovat jako signál o kvalitním fenotypu dané samice směřovaný jejímu hnízdnímu partnerovi za účelem stimulace hnízdní péče6.

Ve studii na drozdech zpěvných (Turdus philomelos) a kosech černých (Turdus merula) z roku 20081 však výše zmíněný efekt prokázán nebyl. Na druhou stranu, o rok starší studie4 na lejscích bělokrkých (Ficedula albicollis) nasvědčuje tomu, že mezi kvalitou samice a barevnou charakteristikou skořápky vliv opravdu existuje. Autoři konkrétně prokázali, že kvalita samice pozitivně korelovala s intenzitou modro-zeleného zbarvení. Mezi rodičovským úsilím samců (tedy frekvencí krmení mláďat) a zbarvením skořápky však žádná závislost zjištěna nebyla. Zůstává otázkou, nakolik se zmíněný vliv může lišit mezi jednotlivými ptačími druhy, v jednotlivých letech a čím je to zapříčiněno.

 

Hnízdí kvalitní samice dříve? 

Na lejscích bělokrkých bylo dále testováno, jestli existuje vztah mezi velikostí snůšky a současně datem snášení a věkem samice2. Kvalita samice byla v tomto případě vyjádřena morfologickými proměnnými a věkem samice. Autoři zjistili, že na velikost snůšky nemá u lejsků vliv ani datum snášení, ani věk samice. Výsledky jiných studií však nasvědčují tomu, že kvalitnější samice, tedy samice starší či zkušenější, mají tendenci hnízdit dříve a zároveň jsou méně náchylné ke ztrátě snůšky3.

O kvalitě konkrétního jedince svědčí také pestré zbarvení, za které jsou zodpovědné karotenoidy. Každý si jistě dokáže představit například pestře zbarvené samce rajek, avšak karotenoidy jsou ukládány také do peří samice a do vaječného žloutku. To je ovlivněno právě kvalitou samice, konkrétně její fyzickou kondicí, již zmiňovaným datem zahájení hnízdění či reprodukční úspěšností7. Je zajímavé, že později hnízdící samice produkují vejce s nižšími koncentracemi β-karotenů a současně s vyššími koncentracemi luteinu7.

 

Jak jsou na tom sýkory? 

Za snižování reprodukčního úspěchu v průběhu sezóny mohou rozdíly v kvalitě (foto: Petr Mückstein, www.bio-foto.com)Ve studii na sýkorách koňadrách (Parus major)8 se autoři zabývali vztahem mezi sezónními změnami v prostředí a reprodukčním úspěchem. Autoři prezentovali dvě hypotézy, z nichž první hovoří právě o sezónních změnách a druhá pak o rozdílech v kvalitě jedinců hnízdících na počátku a později v hnízdním období. Ve zmiňované studii bylo pomocí odebírání vajec indukováno náhradní hnízdění a získaná data autoři porovnávali s daty získanými od ptáků hnízdících bez zásahů člověka.

Výsledky uvedené studie naznačují, že právě rozdíly v kvalitě dříve a později hnízdících ptáků jsou zodpovědné za postupné snižování reprodukčního úspěchu během hnízdního období. Na načasování hnízdění závisí také zapojení se mláďat do procesu rozmnožování a stejně tak i pravděpodobnost druhého hnízdění v jedné sezoně.

 

Kvalita samice může ovlivňovat nejen zbarvení skořápek či dobu hnízdění, ale také hnízdní úspěšnost, odpověď na riziko predace, či hnízdního parazitismu a možná i některé kvantitativní charakteristiky vajec a hnízda. Dosud nebyla uskutečněna žádná komplexní studie, která by se všemi těmito aspekty zabývala. Ve většině případů se tedy jedná o dosud nezodpovězené otázky, na které nám může dát odpovědi jedině budoucí výzkum.
 

Citované zdroje

1Casey P., Ewen J. G., Blackburn T. M., Hauber M. E., Vorobyev M.  & Marshall J. 2008: Eggshell colour does not predict measures of maternal investment in eggs of Turdus thrushes. Naturwissenschaften 95: 713–721

2Garamszegi L. Z., Török J., Tóth L. & Michl G. 2004: Effect of timing and female quality on clutch size in the collared flycatcher Ficedula albicolis. Bird Study 51: 270277

3Hipfner J. M., Gaston A. J., Martin D. L. & Jones I. L. 1999: Seasonal declines in replacement egg-layings in a long-lived, arctic scabirds: Cost of late breeding or variation in female quality? Journal of Animal Ecology 68: 98-998

4Krist M. & Grim T. 2007: Are blue eggs a sexually selected signal of female collared flycatchers? A cross-fostering experiment. Behavioral Ecology and Sociobiology 61: 963876

5López-Rull I., Miksik I. & Gil D. 2008: Egg pigmentation reflects female anf egg quality in the spotless starling Sturnus unicolor. Behavioral Ecology and Sociobiology 62: 18771884

6Moreno J. & Osorno J. L. 2003: Avian egg colour and sexual selection: does eggshell pigmentation reflect female condition and genetic quality? Ecology Letters 6: 803806

7Newbrey J. L. & Reed W. L. 2011: Yolk and feather carotenoids in relation to female condition and reproduction in the yellow-headed blackbird (Xanthocephalus xanthocephalus). The Auk 128: 382392

8Verhulst S., Balen J. H. & Tinbergen J. M. 1995: Seasonal decline in reproductive success of the great tit: Variation in time or quality? Ecology 76: 23922403

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.