Samá práce a žádná zábava zkracuje samicím varana život

rating iconHodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 6. duben 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Evoluční biologie author icon Autor: Radomír Dohnal

Varan komodský (Varanus komodoensis) z Regunan Zoo, Indonésie (foto: Midori; Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)Varani komodští (Varanus komodoensis) patří mezi největší ještěry, kteří v současné době na planetě Zemi žijí. S průměrnou váhou 87 kg a délkou těla přesahující 300 cm jsou obávanými predátory, kteří se díky silnému ocasu, drápům a tlamě plné ostrých zubů dokáží postavit vodnímu buvolovi, divokému praseti nebo i člověku1. Jak se ale zdá, alokace energie do růstu těla se odráží nejen ve velikosti, ale i v rozdílné kondici obou pohlaví.

Zatímco dlouhověcí samci rostou a sílí, samice trpí vysokou mortalitou v poměrně nízkém věku. Mezinárodní tým biologů, reprezentující univerzity Austrálie, Indonésie a Itálie, po deset let bádal přímo na souostroví Flores2 nad příčinnými souvislostmi tohoto jevu.

 

Výrazný sexuální dimorfismus

Ke sledování si nejprve vybrali početný vzorek čtyř stovek „ostrovních draků“. Primárním důvodem dlouhodobé studie bylo získání informací o tomto ohroženém druhu, způsobu jeho života a mezi-populačními rozdíly, které by pomohly optimalizovat snahy o záchranu3. Dynamické rozdíly v somatickém růstu jednotlivců totiž mohou mít dopady na fitness a demografii celé populace4.

Z proměření biometrických charakteristik bylo zjevné, že  se druh vyznačuje výrazným pohlavním dimorfismem, s tlakem na velké samce a menší samice.  Dospělci – samci, s průměrnou velikostí těla 160 cm (nepočítaje v to ocas) a hmotností 65 kilogramů, trumfnou hravě samice, které v průměru nepřerůstají délku 120 centimetrů a váhu dvou desítek kilogramů. Tento nepoměr by nebyl neobvyklý, nebýt toho že se délka života samců – v průměru 60 let, rovná praktickému dvojnásobku 32 let dožití samic5.

 

Příčina v rozmnožovací strategii

K vysvětlení se nabízely dva přístupy, přičemž oba vycházely ze specifik obou pohlaví, rozmnožovací strategie a jejich life-history. Podle první hypotézy jsou samci větší proto, že jsou vedeni tlakem sexuální kompetice6, kdy jen největší samci jsou schopni si vybojovat právo na páření, přičemž evolučně preferovaná větší velikost těla s sebou nese i vyšší průměrnou délku života.

Hypotéza druhá se soustředí na samice, u nichž může být vysoká mortalita spojena s vyššími náklady na reprodukční proces7. Ony jsou těmi, které snášejí vejce a hlídají snůšku, přičemž tento dlouhodobý stres se podepíše na jejich výsledné kondici. Podle Tima Jessopa, z katedry Zoologie na univerzitě v Melbourne mohou v rámci tohoto případu dvě hypotézy synergicky působit:

„Samci a samice začínají růst stejně rychle, až do období pohlavní dospělosti, které dosáhnou někdy kolem sedmého roku,“ říká Jessop. „Od této „zlomové“ hranice už samice rostou výrazně pomaleji, žijí kratší dobu a umírají dříve. Velikostní rozdíly mezi pohlavími mohou být spojeny s obrovským množstvím energie, kterou samice musí investovat do produkce vajec, budování hnízda a jeho strážení po dobu šesti měsíců.“

Dlouhodobé pozorování potvrdilo, že větší samci skutečně patří mezi reprodukčně úspěšnější, zatímco úspěšné samice žijí kratší dobu. Sexuální selekce u samců tedy působí tlakem na růst co největšího těla, které jim dává výhodu při antagonistických setkáních při boji o teritorium a samice6. Samci si tuto investici v podobě alokace energie mohou dovolit, protože se nepodílejí žádným způsobem na péči o mláďata. Zatímco tedy od samic se očekává jen růst do velikosti, při které zvládnou a přežijí péči o vejce, samci musí růst co nejvíce.

 

Tento proces, spolu s izolovaností ostrovů osídlených varany komodskými, by mohl být také důvodem, proč jsou největšími ještěry na planetě6.

 

Článek byl uveřejněn 17.10 2012 na serveru ScienceDaily.com pod názvem „Extreme 'Housework' Cuts the Life Span of Female Komodo Dragons“.

Název originálního separátu: Rebecca J. Laver, Deni Purwandana, Achmad Ariefiandy, Jeri Imansyah, David Forsyth, Claudio Ciofi, Tim S. Jessop. Life-History and Spatial Determinants of Somatic Growth Dynamics in Komodo Dragon Populations. PLoS ONE, 2012; 7 (9)

 

Citované zdroje

1Jessop T. S., Madsen T., Sumner J., Rudiharto H., Phillips J. A., et al. 2006: Maximum body size among insular Komodo dragon populations co-varies with large prey density. Oikos 112: 422–429

2Ciofi C. & deBoer M. E. 2004: Distribution and conservation of the Komodo monitor (Varanus komodoensis). Herpetol J 14: 99–107

3Jessop T. S., Madsen T., Ciofi C., Imansyah M. J., Purwandana D., et al. 2007: Island differences in population size structure and catch per unit effort and their conservation implications for Komodo dragons. Biol Conserv 135: 247–255

4Madsen T. & Shine R. 2000: Silver spoons and snake body sizes: prey availability early in life influences long-term growth rates of free-ranging pythons. J Anim Ecol 69: 952–958

5Laver R. J., Purwandana D., Ariefiandy A., Imansyah J., Forsyth D., Ciofi C. & Jessop T. S. 2012: Life-History and Spatial Determinants of Somatic Growth Dynamics in Komodo Dragon Populations. PLoS ONE, 2012; 7 (9)

6Taylor E. N. & DeNardo D. F. 2005: Sexual size dimorphism and growth plasticity: an experiment on the western diamond-backed rattlesnake (Crotalus atrox). J Exp Zool 303A: 598–607

7Wootton R. J. 1979: Energy cost of egg production and environmental determinants of fecundity in teleost fishes. Symp Zool Soc Lond 44: 133–159