I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

rating iconHodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 21. březen 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Alena Rulfová

Aratinga oranžovočelý (Aratinga canicularis) je schopen cíleně oslovit konkrétního jedince z hejna (foto: Charlene Wood, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)Aratinga oranžovočelý (Aratinga canicularis) patří mezi druhy papoušků žijících v hejnech. Během života vytváří neteritoriální skupiny, jejichž členové volně přilétají a odlétají v podstatě kdykoliv se jim zachce3. Sdružování do skupin je provázeno vzájemným kontaktním voláním jedinců6. Pro snadnější komunikaci mezi sebou si aratinga oranžovočelý vyvinul zajímavý systém kontaktního volání, díky němuž se mohou vzájemně cíleně kontaktovat jednotlivá individua1,2.

Zjednodušeně to funguje tak, že ten, kdo chce na někoho zavolat, napodobí přesně kontaktní hlas adresáta, který díky tomu pochopí, že volající chce komunikovat právě s ním a s nikým jiným. Imitovaný hlas tak vykonává v podstatě funkci jména2.

Imitování hlasu konkrétního jedince však může mít i jinou funkci. Vysvětlení je však poněkud složitější. Zdá se, že co se týče reakce na imitátora, existuje u aratingy oranžovočelého velký rozdíl mezi samci a samicemi. Samci reagují na svůj vlastní hlas pouštěný z playbacku (v porovnání s reakcí na hlas cizích jedinců) výrazněji než samice. Samice oproti tomu reagují stejně silně na vlastní hlas jako na hlas cizí2. Příčin takto odlišné reakce je zřejmě hned několik. U pěvců obecně je známo, že slyší-li samec, obhajující své teritorium, jiného samce napodobujícího jeho hlas, bere tuto imitaci jako výzvu7. Oproti tomu samice teritorium většinou neobhajují a napodobí-li někdo jejich hlas, výzvou to pro ně zřejmě není2. 

 

Ustanovování dominance mezi samci 

K čemu však slouží napodobování hlasu jiného jedince v hejnech těch jedinců, kteří neobhajují žádné teritorium? Možnou odpovědí, proč samci reagují na imitátora silněji než samice, lze nalézt v sociálním systému čížka lesního (Carduelis spinus). Tento druh žije část roku v neteritoriálních hejnkách, v nichž se ustanovuje určitá hierarchie v závislosti na dominantním či podřízeném postavení samců. Vysoce postavení samci ve skupině se chovají agresivně vůči všem ostatním jedincům v hejnu a nikdy nenapodobují hlasy jiných jedinců. Naproti tomu subdominantní samci nejsou tolik agresivní vůči jiným jedincům a imitaci hlasů při komunikaci používají4. Zdá se tedy, že u aratingy oranžovočelého by využívání napodobování hlasu jiného jedince mohlo sloužit k určení dominantních a subdominantních pozic v hejnu5.

 

Co má společného lidská a ptačí akustická komunikace? 

Aratinga volá na své druhy v hejnu, podobně jako člověk oslovuje své známé. Vokální systém lidí a ptáků se však zřejmě vyvinuly nezávislými cestami8. Nicméně na vývojové a neurální úrovni vykazují určité analogické podobnosti jako je například vrozená predispozice k využívání vokalizace a asymetrie pravé a levé mozkové hemisféry, kdy levá se specializuje na hlas a zpěv8,9. Kromě toho jak lidé, tak i někteří ptáci, jako kupříkladu právě papoušci, žili během evoluce v poměrně složitých a proměnlivých sociálních systémech se stejně tak proměnlivými způsoby komunikace3,10.

 

Hejna utvářená skupinami, které se volně tvoří a opět rozdělují, podobně jako lovecko-sběračská společnost v raných fázích lidské existence, tedy zřejmě vytváří tlak na vznik takových komunikačních systémů, které umožňují rozpoznání jedinců a cílenou komunikaci mezi jedinci uvnitř skupin, stejně jako mezi jednotlivými skupinami2.

 

Název originálního separátu: Balsby TJS, Momberg JV, Dabelsteen T (2012) Vocal Imitation in Parrots Allows Addressing of Specific Individuals in a Dynamic Communication Network. PLoS ONE 7(11): e49747. doi:10.1371/journal.pone.0049747. Článek byl uveřejněn na serveru PLOS ONE pod názvem "Vocal Imitation in Parrots Allows Addressing of Specific Individuals in a Dynamic Communication Network" dne 21. 11. 2012.

 

 

Citované zdroje 

1Balsby T. J. S. & Bradbury J. W. 2009: Vocal matching by orange-fronted conures Aratinga canicularis. Behavioural processes 82: 133–139

2Balsby T. J. S., Momberg J. V. & Dabelsteen T. 2012: Vocal Imitation in Parrots Allows Addressing of Specific Individuals in a Dynamic Communication Network. PLoS ONE 7(11): e49747. doi:10.1371/journal.pone.0049747

3Bradbury J. W., Cortopassi K. A. & Clemmons J. R. 2001: Geographical variation in the contact calls of orange-fronted parakeets. AUK 118: 958–972

6Vehrencamp S. L., Ritter A. F., Keever M. & Bradbury J. W. 2003: Responses to playback of local vs. distant contact calls in the orange-fronted conure, Aratinga canicularis. Ethology 109: 37–54

4Mundinger P. C. 1970: Vocal imitation and individual recognition of finch calls. Science 168: 480–482

5Balsby T. J. S. & Scarl J. C. 2008: Sex-specific responses to vocal convergence and divergence of contact calls in orange-fronted conures Aratinga canicularis. Proceedings of the Royal Society B 275: 2147–2154

7Catchpole C. K. & Slater P. J. B. 2008: Bird song, biological themes and variation. Cambridge University Press. Cambridge

8Jarvis E. D. 2004: Brains and birdsong. In P Marler, H Slabbekoorn editors. Nature’s music, the science of birdsong. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 226–271

9Doupe A. J. & Kuhl P. K. 1999: Birdsong and human speech: Common themes and mechanisms. Annual Review of Neuroscience 22: 567–631

10Marlowe F. W. 2005: Hunter gatherers and human evolution. Evolutionary Anthropology 14: 54–67

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.