I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Poslední slovo má žena

rating iconHodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 24. leden 2013
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Alena Rulfová

Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) je jedním z mála dravců sdružujících se do skupin (foto: Alan Vernon; Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)Do poměrně nedávné doby bylo kooperativní hnízdění v obecném povědomí známo jen u několika málo druhů dravých ptáků. Studium literatury a z ní vycházející review však ukazují, že se jedná o mnohem častější jev2,3. Jedním z těchto společenských dravců, sdružujícím se však do skupin nejen během hnízdění, ale také mimo hnízdní sezónu, je káně Harrisova výborný lovec s velice zajímavým způsobem hnízdění, kde hlavní a poslední slovo má vždy "žena". Káně Harrisova (Parabuteo unicinctus) představuje druh obývající Střední a jižní Ameriku (jih Spojených států až po Argentinu)10, žijící v polootevřených habitatech od horských pouští až po habrové lesy. Pro člověka těžko představitelnou zajímavostí je, že běžně hnízdí na kaktusech, konkrétně na kaktusech rodu Carnegiea11.

Matriarchát

Káně Harrisova často hnízdí ve skupinách, v nichž funguje helping systém1,5. Jednotlivé hnízdní skupiny pravděpodobně nejsou teritoriální vůči příslušníkům stejného druhu, a to ani vůči těm, kteří patří do cizí skupiny6. Skupina je tvořena dominantní alfa samicí, která kopuluje přednostně s alfa samcem skupiny. Někdy se ve skupině vyskytuje také druhá alfa samice, která je však podřízená první alfa samici, avšak nadřazená alfa samci. Ve skupině nalezneme také beta samce, který funguje jako helper – sám se převážně nerozmnožuje, avšak pomáhá s hnízděním alfa páru6. Pářit by se samozřejmě chtěl, avšak alfa samice páření s ním odmítá1. Předpokládá se, že beta samec a druhá alfa samice pravděpodobně nejsou příbuzensky spjati s dominantním alfa párem.

S hnízděním pomáhají někdy také odrostlá mláďata – většinou potomci alfa páru1. Občas se však stává, že tato mláďata s hnízděním nijak nepomáhají, jsou však v teritoriu přesto tolerována. Děje se tak snad z důvodu zvýšení jejich šancí na přežití a tím zvýšení inkluzivní fitnes rodičů6. Úloha helperů složených z beta samce a mláďat spočívá hlavně v lovení potravy a přinášení kořisti do hnízdního teritoria, jen málokdy se starají o vejce či mláďata a do hnízda mají víceméně zamezený přístup. Kromě přinášení kořisti také brání hnízdo proti predátorům, zejména pak výru virginskému (Bubo virginianus) či krkavci velkému (Corvus corax)1,6,11.

 

Je hnízdění ve skupinách skutečně tak výhodné?

Káně Harrisova je díky své vysoké inteligenci a sociálním způsobu života oblíbeným druhem pro dravce v sokolnictví (foto: Alena Rulfová)Jak již bylo naznačeno v předchozím odstavci, důvodů ke společnému hnízdění je hned několik: společná obrana před predátory, dělba kořisti, lov potravy pro skupinu, či efektivnější vyhledávání kořisti1,7. Ale i přesto mohou být samostatně hnízdící páry v hnízdění úspěšnější. Problémy přichází v době inkubace vajec. Studie hnízdící populace kání Harrisových, provedená v Mexiku, ukázala, že v hnízdech samostatně hnízdících párů se vylíhne více vajec, než v hnízdech skupinově hnízdících jedinců. Důvody jsou přitom nejasné. Oproti tomu však skupinoví hnízdiči vychovají více mláďat za rok, počítáme-li i náhradní snůšky. Bereme-li však v potaz počet vyvedených mláďat za rok na jedince, vyhrávají opět páry. Navíc bylo zjištěno, že mláďata párů vyrostou rychleji než mláďata ve skupinách6.

Při studiu hnízdního chování vyšla najevo další zajímavost. Studie devadesátidevíti hnízd káňat Harrisových4, jejíž výsledky byly publikovány v roce 1991, naznačuje, že samice záměrně ovlivňují pohlaví mláďat ve snůšce tak, aby převládali samci. Nezávisí to přitom na množství potravní nabídky, ani na tom, zda hnízdícímu páru pomáhají helpeři či nikoliv. Zdá se totiž, že hnízdo, v němž se jako první vylíhne samec, prospívá po vylíhnutí ostatních potomků lépe než hnízdo, kde se jako první vylíhla samice. Příčinou se zdá být nadřazenost první vylíhlé samice nad ostatními mláďaty. První samice je dominantnější a větší, takže si pro sebe usurpuje více potravy, pomaleji roste a z hnízda vylétá po poměrně dlouhém čase. Vylíhne-li se první samec, nemá tendenci nad ostatními mláďaty tolik dominovat, a rodiče tak mohou rozdělovat potravu mezi hladové krky rovnoměrně. Navíc hnízdo opouští dříve než samice. Takže přestavuje vlastně takové ideální dítko – moc toho nesežere a rychle vypadne z baráku.

 

Bude nás víc, nebudem se bát vlka nic...

Káně Harrisovy nejenže ve skupinách hnízdí, nýbrž také loví. Dokonce i na jaře samostatně hnízdící páry mohou za účelem společného vyhledávání a lovu kořisti vytvářet mimo hnízdní sezónu skupiny, a to často se svými mláďaty. Tento lov se zdá být jednoduše efektivnější – nejenže kořist snáze vyhledají a uloví, čímž šetří energii, ale také si zároveň mohou dovolit zaútočit na kořist mnohem větší, než jsou oni sami8,9. Kupříkladu zajíc tmavoocasý (Lepus californicus), kterého také loví, dosahuje váhy až třikrát větší než dospělá káně Harrisova12.

 

Díky svým výborným loveckým schopnostem, vysoké inteligenci a snadné přizpůsobivosti rozličným podmínkám lovu (čas, místo, počasí, kořist) se káně Harrisova ve 20. století stala jedním z nejpopulárnějších sokolnických dravců, a to i z důvodu schopnosti těchto dravců lovit ve spolupráci s jinými jedinci. Soužití s člověkem-sokolníkem odpovídá jejímu sociálnímu způsobu života, kdy sokolníka vnímá jako dominantního člena skupiny, a snáze se tak podrobuje výcviku13,14.

 

Citované zdroje

1Dawson J. W. & Mannan R. W. 1991. Dominance hierarchies and helper contributions in Harris' Hawks. AUK 108 (3) : 649–660

2Kimball R. T, Parker P. G & Bednarz J. C. 2003. Occurrence and evolution of cooperative breeding among the diurnal raptors (Accipitridae and Falconidae) Auk. 120: 717–729

3Cockburn A. 2006. Prevalence of different modes of parental care in birds. Proc. R. Soc. B 273: 1375–1383

4Bednarz J. C. & Hayden T. J. 1991. Skewed brood sex ratio and sex-biased hatching sequence in Harris's Hawks. American Naturalist. 137(1): 116–132

5Mannan R. W. & Dawson J. W. 1991. The role of territoriality in the social organization of Harris' hawks. Auk 108(3): 661–672

6Bednarz J. C. 1987. Pair and Group Reproductive Success, Polyandry, and Cooperative Breeding in Harris' Hawks. Auk 104: 393–404

7Mader W. J. 1979. Breeding behavior of a polyandrous trio of Harris' Hawks in southern Arizona. Auk 96: 776–788

8Coulson J. O. & Coulson T. D. 1995. Group hunting by Harris´ hawks in Texas. J Raptor Res. 29 (4) : 265–267

9 Bednarz J. C. 1988. Cooperative Hunting in Harris' Hawks (Parabuteo unicinctus). Science 25(239): 1525–7

10http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=106003492. Citováno dne 25. 11. 2012

11http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Parabuteo_unicinctus/. Citováno dne 25. 11. 2012

12Stacey P. B. & Koenig W. D. (eds). 1990. Cooperative breeding in birds: long-term studies of ecology and behavior. Cambridge University Press. New York.

13http://users.cybercity.dk/~ccc12787/raptors/parabuteo.html. Citováno dne 25. 11. 2012

14http://www.xtremefalconry.co.uk/birds_harris_hawk.html. Citováno dne 25. 11. 2012

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.