I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Vrána k vráně sedá aneb partnerský výběr na základě personalit

rating iconHodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 18. září 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Tereza Vlasatá

Etologie - Zebřička pestrá je častým objektem behaviorálních studiíPodobně jako lidé také zvířata mají rozmanité charaktery a ve stejných situacích se různí jedinci mohou chovat odlišně. Tyto rozdíly v chování jsou známé pod pojmem personalita. Dříve než se ve vědeckých kruzích s tímto termínem začalo pracovat, byly odchylky v chování jedinců téhož druhu většinou považovány za statisticky rušivý element. V současné době studium osobnostních typů jedinců značně pokročilo a personalita nejen že je při studiu zvířat brána v potaz, ale v rámci samostatného oboru zoologie zvaného etologie se jí samotnou zabývá mnoho studií7. Personalita se dotýká prakticky veškeré biologie zvířete a z pohledu vědeckého se na ni lze dívat z nejširšího spektra biologických odvětví. Zásadním objevem v její historii bylo zjištění, že behaviorální vlastnosti mají genetický základ2. Geny působící nepřímo přes složitou síť neurofyziologických procesů tedy značně určují konkrétní osobnostní typ daného jedince5. Tento poznatek přiměl behaviorální ekology a evoluční biology uvažovat o personalitě jako o čemsi, co může ovlivnit fitness jedince, začali se tedy zabývat otázkou, jak je udržována variabilita personalit v přírodních populacích2.

 

Interakce personalit 

U zvířat žijících dlouhodobě v monogamii se reprodukční úspěch neodvíjí pouze od jedince, velkou měrou závisí také na partnerovi. Kvalitu a životaschopnost budoucího potomstva tak ovlivňuje interakce personalit obou rodičů. V tomto případě je nasnadě otázka, zda si zvířata budou vybírat partnery sobě podobné nebo naopak své protiklady. V tuto chvíli vynecháváme geny a morfologické znaky a bavíme se pouze o povahových vlastnostech. Ty mohou být při výběru budoucího partnera ukazatelem rodičovských schopností, a tím mohou i následně ovlivnit fitness potomků. U druhů s biparentální péčí o potomstvo je důležitou složkou samčí podíl, který může samice svým výběrem samce ovlivnit. V době, po kterou si samice svého partnera vybírá, ale nejsou k dispozici žádné indicie ukazující, které rodičovské schopnosti bude samec mít, samice se proto řídí nepřímo podle povahy samce6. Znamením dobrých rodičovských schopností může být například agresivita. Samci více agresivní budou schopni ochránit samici a společné potomstvo, a zajistit tak stabilní a kvalitní teritorium.

 

Výzkum exploračního chování

Jedinci se většinou liší v celé sadě funkčně odlišných, ale korelovaných behaviorálních vlastností. Pro výzkum se nejčastěji používá explorační chování3. To je korelováno právě třeba s již zmíněnou agresivitou. Samci s rychlým exploračním chováním bývají více agresivní. Explorační chování je určeno pomocí testů sledujících chování jedince v novém prostředí a vůči neznámému předmětu, ve kterých je mu přiděleno určité skóre exploračního chování na škále od pomalých jedinců po rychlé. Jeden z předpokladů, se kterým vědci pracují, je, že rychlí jedinci jsou schopni získat kvalitnější teritorium, zatímco pomalí jedinci jsou lepší rodiče. To by mohlo vysvětlovat reprodukční úspěch obou behaviorálních strategií1. Pokud by na fitness měl pozitivní vliv pouze jeden určitý typ behaviorálních vlastností, selekce by směřovala jen jedním směrem a v populacích by neexistovala variabilita chování5. To ale v současných populacích neplatí a existují jak jedinci plaší a málo agresivní, tak jedinci odvážní s vysokými hodnotami agresivity. Jak je to možné?

 

Průměrní v době krize 

Etologie - sýkora koňadra - asortativní páry produkují nejlepší potomstvoLogické by nám mohlo připadat, že variabilitu v chování podpoří partnerský výběr, a to tím způsobem, že se budou přitahovat povahové protiklady. Studie na různých ptačích druzích ale naznačují, že tendence jsou opačné, čili doslova řečeno, že vrána k vráně sedá. V jednom z výzkumů byly sledovány přírodní populace sýkor koňader (Parus major) po dobu čtyř let, výsledky prokázaly, že asortativní páry z obou stran behaviorálního spektra produkovaly nejlepší potomstvo1. Také u sojky Stellerovy (Cyanocitta stelleri)bylo pozorováno asortativní párování, ale pouze u jedinců s oběma typy extrémního chování. Lze tedy uvažovat o dvou variantách: buď se párovali pomalí jedinci s pomalými, anebo rychlí s rychlými. Otázkou pak ale zůstává, kde se berou průměrní jedinci? V obou studiích vědci nalezli souvislost asortativního párování s určitými podmínkami okolního prostředí. Nejsilněji se tento jev prokázal v období nedostatku kořisti. Kompatabilita chování partnerů je důležitější v době krize4. To znamená, že dlouhodobě asortativní párování v přírodě nenalezneme.

 

Podobné povahy samce a samice mohou být tedy prospěšnější kvůli lepší spolupráci při budování hnízda, obraně teritoria nebo výchově mláďat. Ale zda se budou párovat podobní jedinci, záleží na vnějších podmínkách a také na početnosti jednotlivých povah v populaci1.

 

Citované zdroje

1Both C., Dingemanse N. J., Drent P. J. & Tinbergen T. M. 2005: Pairs of extreme avian personalities have highest reproductive success. Journal of Animal Ecology. 74: 667–674

2Dingemanse J. N., Both C., Drent P. J. & Tinbergen J. M. 2004: Fitness consequences of avian personalities in a fluctuating environment. The Royal Society. 271: 847–852

3Dingemanse J. N. & Réale D. 2005: Natural selection and animal personality. Behaviour. 142: 1165–1190

4Gabriel P. O. & Black J. M. 2012: Behavioural syndromes, partner compatibility and reproductive performance in Steller’s Jays. Ethology. 118: 76–86

5Réale D. Reader S. M., Sol D., McDougall P. T. & Dingemanse J. N. 2007: Integrating animal temperament within ecology and evolution. Biological Reviews. 82: 291–318

6Schuett W., Dall S. R. X. & Royle N. J. 2011: Pairs of zebra finches with similar ‘personalities’ make better parents. Animal Behaviour 81: 609–618

7Smith B. R. & Blumstein D. T. 2008: Fitness consequences of personality: a meta-analysis. Behavioral Ecology. 19: 448–455

 

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.