I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Aeskulapův had

rating iconHodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 23. duben 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Ekologie author icon Autor: Mojmír Vlašín

Ekologie - užovka stromováV srdci Národního parku Podyjí leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes. Lokalita však není známá jen z hlediska pěstování vinné révy, významu dosáhla i z hlediska ochrany plazů, a to zejména jeho nejvýznamnějšího obyvatele, užovky stromové (Zamenis longissimus). 

Lokalita má rozlohu 16 ha, z toho 12 ha je stále používáno jako vinice, zbytek je bývalý meruňkový sad. Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze lokality na slunném, jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větru. Zvláštní význam má i kamenitá, kyselá půda na rulovém podkladě, která přes den nasává sluneční teplo, které poté v noci intenzivně vyzařuje.

První vinice zde údajně založili už římští legionáři. Historické prameny uvádějí, že počátky vinařství tu sahají až do druhého století našeho letopočtu. Velký rozvoj potom pokračoval v období Velkomoravské říše, kdy kníže Svatopluk nechal dovézt révu z Rakouska a Uher a začal zde cílevědomě zakládat nové vinice.  

 

Učebnice herpetologie 

Jak již bylo krátce naznačeno v úvodu, Šobes není výjimečný jen svojí historií a vínem, je to také jedna z neznámějších lokalit pro ochranu plazů. Vyskytují se zde všechny čtyři druhy našich užovek, a to užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka podplamatá (Natrix tessellata) a Ekologie - užovka stromová výborně šplháužovka stromová (Zamenis longissimus).   Také se tu běžně nacházejí dva druhy ještěrek, a to ještěrka zelená (Lacerta viridis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Pouze zmiji se v této oblasti nepodařilo nalézt. Výskyt všech čtyř druhů užovek v jedné lokalitě je skutečná rarita, kterou  můžete v České republice zaznamenat právě jenom na tomto místě.  Užovka obojková (Natrix natrix), která jinak u nás patří k běžným hadům, je zde poměrně málo hojná. Častěji se tu můžete setkat s užovkou hladkou (Coronella austriaca) a také s užovkou podplamatou (Natrix tessellata).

Nejvýznamnějším obyvatelem zdejší vinice je užovka stromová. Její dřívější české pojmenování – užovka Aeskulapova – vyjadřovalo, že právě tento druh hada se pravděpodobně stal známým lékařským symbolem, hadem ovinutým kolem hole starořeckého boha lékařství Aeskulapa. Užovka stromová je svalnatý had s hladkými a lesklými šupinami a velkou kulatou oční zornicí, typickou pro hady s denní aktivitou. Její zbarvení je značně proměnlivé, přechází od hnědé přes olivově zelenou až po černou barvu. Svojí délkou se přibližuje až ke dvoumetrové hranici, což z ní činí nejdelšího hada nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Na našem území obývá pouze několik izolovaných lokalit – Poohří, Karpaty a právě i Národní park Podyjí.

 

Ve vinicích i lomech 

Biologie - na sucho skládaná zídka ŠobesuUžovka stromová obývá především jižní, osluněné stráně lesostepního charakteru. V oblibě má křovinaté biotopy na okrajích lesů, svahy porostlé křovinami a solitérními stromy a zarostlé skalnaté oblasti. Může se však také vyskytovat i ve starých opuštěných lomech, na vinicích, železničních náspech, kamenných zídkách, v zarostlých příkopech apod. Nevyhýbá se ani málo frekventovaným hospodářským stavením či polorozpadlým opuštěným budovám, jako jsou stodoly a kůlny. Díky uspořádání břišních šupin umí skvěle šplhat, takže i po zdánlivě hladkém kmeni dokáže bez potíží vylézt až na samý vrchol stromu.
Samice kladou vajíčka od poloviny června do konce července, mláďata se obvykle líhnou v září. Užovka stromová je v České republice zařazena mezi kriticky ohrožené druhy, neboť se jedná o jednoho z nejvzácnějších  plazů u nás, kterému hrozí vyhynutí. V lokalitě Šobes probíhá také vědecký výzkum zaměřený nejen na biologii tohoto druhu (migraci, rozmnožování, zimování), ale také na jeho ohrožení, a návrh managementu.

 

Péče o biotop

Ekologie - umělé líhniště pro plazyJediným vážným ohrožením lokality bylo masivní používání pesticidů v osmdesátých letech. Pro udržení optimálního stavu biotopu je tudíž vhodné ve vinici omezit použití chemických přípravků, přičemž jako nejhodnotnější se jeví přechod vinice do režimu ekologického vinařství, které již uživatel a majoritní vlastník vinice zahájil.

Péči o lokalitu po dohodě s Národním parkem Podyjí a majitelem vinice zajišťuje Ekologický institut Veronica se sídlem v Brně a částečně i majitel vinice. Na údržbu biotopu přispěly Ministerstvo životního prostředí a Nadace Veronica. Výzkum byl podpořen ze společného česko-rakouského projektu Příroda bez hranic financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.